Szczegóły oferty
Bank BPS
Bank BPS

Pożyczka hipoteczna "Uniwersalny kredyt hipoteczny"

Kwota:
200 000 zł
Okres:
15 lat
Wartość nieruchomości:
363 600 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
1 453,51 zł
Twój wkład własny:
44,99% (163 600 zł)
RRSO:
3,84%
Prowizja:
6 000 zł (3%)
Oprocentowanie nominalne:
3,31%
w tym marża:
3,1%
w tym WIBOR:
0,21%
Ubezpieczenie pomostowe:
166 zł (0,083%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
0 zł (0%)
płatne jednorazowo:
0 zł (0%)
Wycena nieruchomości:
480 zł
Weksel:
nie
Wcześniejsza spłata:
3%
Całkowita kwota do zapłaty:
262 112,23 zł
Całkowity koszt:
62 112,23 zł
Dodatkowe informacje:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 3,30 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 190 000 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 50% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 2,87% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR3M: 0,27 %) i marży Banku w wysokości 2,60%, obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.) równa rata miesięczna: 1 300,26 PLN, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 48 965,52 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 44 046,52 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 800,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 238 965,52 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 1 lipca 2020r. na reprezentatywnym przykładzie.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy