Szczegóły oferty
BNP Paribas
BNP Paribas

Pożyczka hipoteczna (z ubezpieczeniem na życie)

Kwota:
120 000 zł
Okres:
20 lat
Wartość nieruchomości:
350 000 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
740,52 zł
Twój wkład własny:
65,71% (230 000 zł)
RRSO:
5,01%
Prowizja:
0 zł (0%)
Oprocentowanie nominalne:
4,21%
w tym marża:
4%
w tym WIBOR:
0,21%
Ubezpieczenie pomostowe:
99,60 zł (0,083%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
48 zł (0,04%)
płatne jednorazowo:
0 zł (0%)
Wycena nieruchomości:
270,60 zł
Weksel:
nie
Wcześniejsza spłata:
1%
Całkowita kwota do zapłaty:
184 577,80 zł
Całkowity koszt:
64 577,80 zł
Dodatkowe informacje:
Oferta z obniżoną marżą po wykupieniu dodatkowych produktów z oferty banku:
- konto osobiste (Konto Otwarte na Ciebie) z kartą debetową i pod warunkiem zasilania konta wpływami dochodów w wysokości min. 2 500 zł/mies.
- polisy na życie
- ubezpieczenia nieruchomości
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki zabezpieczonej hipoteką wynosi 4,39%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 240 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 800.000,00 zł, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 500.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 4,21% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 5.01.2021 r. oraz marża 4,00% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki); całkowity koszt pożyczki hipotecznej 287.632,12 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 0,00 zł, odsetki 240.728,89 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 2.400,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 2.8537,20 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 14.400,00 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 787.632,12 zł, płatna w 240 miesięcznych ratach po 3.358,06 zł (w pierwszych 3 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 3.088,20 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 5.01.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących pożyczkobiorcą / (współ)pożyczkobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.
Pożyczka hipoteczna jest dostępna również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku pożyczek hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy