Szczegóły oferty
BNP Paribas
BNP Paribas

Pożyczka hipoteczna (z ubezpieczeniem)

Kwota:
200 000 zł
Okres:
20 lat
Wartość nieruchomości:
571 400 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
1 219,35 zł
Twój wkład własny:
65% (371 400 zł)
RRSO:
4,84%
Prowizja:
0 zł (0%)
Oprocentowanie nominalne:
4,07%
w tym marża:
3,8%
w tym WIBOR:
0,27%
Ubezpieczenie pomostowe:
200 zł (0,1%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
80 zł (0,04%)
płatne jednorazowo:
0 zł (0%)
Wycena nieruchomości:
270,60 zł
Weksel:
nie
Wcześniejsza spłata:
1%
Całkowita kwota do zapłaty:
303 840,78 zł
Całkowity koszt:
103 840,78 zł
Dodatkowe informacje:
Oferta z obniżoną marżą po wykupieniu dodatkowych produktów z oferty banku:
- konto osobiste (Konto Otwarte na Ciebie) z kartą debetową i pod warunkiem zasilania konta wpływami dochodów w wysokości min. 2 500 zł/mies.
- polisy na życie
- ubezpieczenia nieruchomości
Oprocentowanie pożyczki składa się z marży banku i stopy bazowej WIBOR 3M lub WIBOR 6M.
Do wyliczeń został przyjęty wskaźnik WIBOR 3M
Oferta z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracyRzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,27%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 150 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 306.000,00 zł, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 153 000,00 zł; oprocentowanie zmienne 4,97% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,17% wg stanu na dzień 31.03.2020 r. oraz marża 3,80%; całkowity koszt pożyczki hipotecznej 64.356,93 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 0,00 zł, odsetki 52.721,81 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 1 500,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie w wysokości 9.816,12 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 217.356,93 zł, płatna w 150 miesięcznych ratach 1.371,48 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.03.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących pożyczkobiorcą / (współ)pożyczkobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.
Pożyczka hipoteczna jest dostępna również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku pożyczek hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy