09.02.2012, 12:46

Pętla zadłużenia, czyli konsolidacja mile widziana?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Problem z utrzymaniem płynności finansowej, a co za tym idzie z terminowym regulowaniem płatności dotyczy coraz większej liczby Polaków. Z raportu InfoDług przygotowanego przez BIG InfoMonitor wynika, że w listopadzie 2011r. odsetek Polaków, którzy nie regulują swoich zobowiązań terminowo, wyniósł 5,5 proc. Zdecydowanie większe wrażenie robi łączna kwota zaległych płatności, która w tym samym miesiącu wyniosła aż 34,35 mld złotych.

Niemożność dotrzymania terminów płatności rachunków czy też rat kredytowych jest bardzo frustrująca zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. Dla tego pierwszego oznacza wstyd i strach przed nieprzyjemnymi konsekwencjami takiej sytuacji, a dla tego drugiego konieczność wszczęcia odpowiedniego postępowania i, przede wszystkim, dodatkowe koszty. Jak zatem widać, problemy z płatnościami dotykają obu stron. W interesie obydwu jest zatem poszukanie rozwiązań, dzięki którym takie problemy zostaną wyeliminowane.
W odniesieniu do produktów kredytowych jednym z ciekawszych rozwiązań problemu niespłacania rat jest konsolidacja zadłużenia. Polega ona na połączeniu w jeden kredyt kilku posiadanych wcześniej zobowiązań. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoba zainteresowana może nie tylko obniżyć wysokość płaconych przez siebie rat kredytowych, ale także w łatwiejszy sposób zapanować nad ich spłatą. Dzieje się tak dlatego, ponieważ kredyty konsolidacyjne zazwyczaj są udzielane na dłuższy okres. A doskonale wiadomo, że im dłuższy okres spłaty danego kredytu, tym niższą ratą będzie musiał spłacać kredytobiorca.

Dodatkowym argumentem kredytu konsolidacyjnego jest to, że może on posłużyć do spłaty zobowiązań wyrażonych nie tylko w polskim złotym, ale także w walutach obcych. Dzięki temu osoba posiadająca kredyty walutowe może chociażby pozbyć się ryzyka związanego z wahaniami kursów walutowych. Niestety, najczęściej w tym przypadku chodzi o konsolidację zabezpieczoną hipotecznie, z którą wiąże się konieczność spełnienia większych formalności. Niemniej jednak taka możliwość jest jak najbardziej dostępna.

W przypadku konsolidacji hipotecznej warto także pamiętać, że opcja ta znacząco podnosi możliwą do uzyskania kwotę kredytu. Wynika to przede wszystkim z faktu, że nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu w większości przypadków jest dużo więcej warta aniżeli posiadane zobowiązania.

Wybrane banki oferujące konsolidację kredytów walutowych
 
Nazwa Banku
Czy bank konsoliduje kredyty walutowe
 
 
1
Bank BGŻ
tak
 
2
Bank DnB Nord
tak
 
3
Bank Millennium
tak
 
4
Citi Bank Handlowy
tak
 
5
Deutsche Bank PBC
tak
 
6
Eurobank
tak
 
7
tak
 
8
Kredyt Bank
tak
 
9
mBank
tak
 
10
Multibank
tak
 
11
Nordea Bank Polska S.A.
tak
 
12
Polbank EFG
tak
 
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl
 

Kredyt konsolidacyjny wydaje się być optymalnym rozwiązaniem dla osób, dla których miesięczne obciążenia ponoszone z tytułu dokonywania spłat posiadanych kredytów przekraczają możliwości finansowe. Po pierwsze, pozwala on w łatwy sposób obniżyć wysokość dotychczas płaconych rat, a po drugie zapanować nad ich spłacaniem. Wynika to z faktu pilnowania tylko jednego terminu spłaty.

Niestety, patrząc na kredyt konsolidacyjny trzeba mieć na uwadze, że posiada on również jedną zasadniczą wadę. Mianowicie wydłużenie okresu kredytowego powoduje, że w ujęciu całościowym klient poniesie wyższe całkowite koszty takiego kredytu. Z tego punktu widzenia konsolidacja nie zawsze jest więc opłacalna. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu takiego zobowiązania warto zatem starannie policzyć wszystkie koszty. Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (09.02.2012).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2795 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora