12.01.2010, 14:00

Oszczędzanie na emeryturę - 5 sposobów według Comperia.pl

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Na każdego z nas czeka taki moment, w którym skończymy pracować i otrzymywać regularne wynagrodzenie. Warto mieć na tę chwilę odłożoną taką sumę pieniędzy, która będzie w stanie zaspokoić nasze przyszłe potrzeby. Wydaje Ci się, że Twoja emerytura jest tak odległym faktem, że nie warto o niej myśleć? Jesteś w błędzie, gdyż im wcześniej zaczniesz oszczędzać, tym większą sumą będziesz dysponował w przyszłości. Nie warto ograniczać się tylko do obowiązkowych składek emerytalnych, ważne jest również samodzielne oszczędzanie. Comperia odpowiada, jak możesz uzbierać na godziwą emeryturę.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 Polski system emerytalny ustawowo podzielony jest na 3 filary. Pierwszym z nich jest ZUS. Każdy pracownik zobowiązany jest do regularnego odprowadzania składek, z których wypłacane są na bieżąco świadczenia dla dzisiejszych emerytów. Każdy dobrze zdaje sobie sprawę, jakiej wysokości są te świadczenia… W przyszłości może być jeszcze gorzej, gdyż struktura demograficzna naszego społeczeństwa zmienia się w taki sposób, że ilość emerytów przypadających na jednego płatnika składek będzie rosła. Wynika z tego, że za kilkadziesiąt lat ZUS nie będzie w stanie wypłacać takich emerytur jak obecnie.
 
Otwarte Fundusze Emerytalne
 Drugim, również obowiązkowym filarem są OFE. Podobnie jak ZUS, otrzymują one co miesiąc określoną część Twojego wynagrodzenia i tak zebrane pieniądze inwestują w różne aktywa finansowe. Co ważne, w tym przypadku Twoje składki nie są podstawą do wypłat świadczeń dla innych osób, gdyż każdy członek OFE zbiera swój kapitał na własnym rachunku i tylko z tego rachunku w przyszłości będzie otrzymywał emeryturę. Zadaniem funduszy jest jedynie pomnażanie powierzonych im pieniędzy, aby świadczenia były jak najwyższe.
 
IKE i PPE
 W ramach trzeciego, ostatniego filaru polskiego funduszu emerytalnego, możesz przeznaczać część swoich oszczędności na wpłaty na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub do Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). IKE znajdują się w ofertach wielu banków i oprocentowane są w granicach 3-4 proc. rocznie. Możesz je założyć w każdej chwili. Pamiętaj jednak, że suma rocznych wpłat na IKE jest prawnie ograniczona i nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej półtorakrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za dany rok. Działanie PPE ma podobny charakter, tworzone są one z reguły przez dużych pracodawców, zaś członkami mogą być wyłącznie pracownicy danego przedsiębiorstwa. Co takiego wyróżnia IKE i PPE od zwykłego oszczędzania na własną rękę? Otóż wszelkie przyszłe zyski wypracowane przez kapitał zgromadzony na Twoim Indywidualnym Koncie Emerytalnym bądź w Pracowniczym Programie Emerytalnym będą zwolnione z podatku Belki – pod warunkiem długoterminowego (przynajmniej kilkuletniego) oszczędzania.
 
Fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje
 Nie ograniczaj się jedynie do wspomnianych powyżej trzech sposobów odkładania kapitału na przyszłą emeryturę. Możesz zacząć oszczędzać we własnym zakresie, inwestując za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, bądź bezpośrednio kupując akcje spółek giełdowych lub obligacje. W tym przypadku kwota inwestycji jest nieograniczona, jednak pamiętaj, że udział w funduszach inwestycyjnych czy posiadanie papierów wartościowych obarczone są ryzykiem i zamiast zyskać, możesz stracić część swoich pieniędzy. Ryzyko to jest najwyższe w przypadku najbardziej agresywnych funduszy akcyjnych lub samych akcji, co kompensowane jest przez dużą potencjalną stopę zwrotu. Natomiast inwestycja w obligacje skarbowe traktowana jest jako wolna od ryzyka.
 
Niekonwencjonalne sposoby oszczędzania
 Oczywiście to nie wszystkie sposoby zarobienia na przyszłą emeryturę. Możesz zainwestować w mniej tradycyjne i niemniej lukratywne aktywa finansowe, choćby w złoto. W długim terminie jego wartość rośnie, dlatego w perspektywie kilkudziesięciu lat może się ono okazać „strzałem w dziesiątkę”. W grę wchodzi właściwie wszystko, czego wartość posiada długoterminowy potencjał wzrostu. Nie zapominaj, że duża dywersyfikacja źródeł Twojej przyszłej emerytury da Ci większą pewność, że odłożony kapitał wystarczy na zaspokojenie Twoich potrzeb. Zacznij oszczędzać już teraz, gdyż nawet najmniejsze sumy odłożone dzisiaj, w przyszłości mogą zmienić się w znaczące kwoty.
 
Jak Ty oszczędzasz na swoją emeryturę? W co według Ciebie warto zainwestować? Podziel się swoją opinią na naszym forum!
 
Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (12.01.2010).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2781 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora