Opłaty manipulacyjne

Opłaty manipulacyjne

Opłaty manipulacyjne to opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego lub wyliczenie zdolności kredytowej.