03.02.2012, 12:45

Na jakiej podstawie można otrzymać kredyt inwestycyjny, technologiczny i z dofinansowaniem?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 1 głosów)

Nie jest niespodzianką wiadomość, że banki dokładnie sprawdzają firmę, zanim pożyczą jej pieniądze. Na podstawie jakich kryteriów przedsiębiorca otrzyma kredyt inwestycyjny albo technologiczny, czyli z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Kredyt inwestycyjny nie jest prosty do otrzymania, choćby z powodu liczby dokumentów, które należy przedstawić bankowi. Po pierwsze, trzeba dokładnie dowiedzieć się, jaka kwota jest potrzebna. To wymaga przygotowania kosztorysu inwestycji, a w przypadku poważniejszych inwestycji - całego biznesplanu. Do tych dokumentów bank będzie chciał mieć wgląd i dokładnie je przeanalizować.

Do ubiegania się o kredyt inwestycyjny są niezbędne:
- dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa (aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, decyzje o nadaniu NIP i REGON, umowa spółki)
- dokumenty finansowe przedsiębiorstwa (np. rachunek wyników, bilans, deklaracje podatkowe) - bank musi sprawdzić zdolność kredytową firmy. Powinno się dostarczyć także zaświadczenia z ZUS i US udowadniające, że firma nie zalega z wpłatami składek.
- dokumenty związane z proponowanym przez klienta prawnym zabezpieczeniem kredytu. Zabezpieczeniami kredytu mogą być np. hipoteka na nieruchomości firmy, weksel in blanco, blokada środków na rachunkach bankowych i depozytowych czy zastaw lub przewłaszczenie na przedmiocie inwestycji.

Kredyt inwestycyjny na wdrożenie nowej technologii można spłacać z pomocą państwa. Wtedy takie zobowiązanie to kredyt technologiczny. Udzielają go banki komercyjne, natomiast tzw. premię technologiczną „dokłada” Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Kredytu Technologicznego. Wszystko dzieje się pod „parasolem” Unii Europejskiej - to ona udostępnia środki.

Wysokość premii technologicznej oraz warunki otrzymania kredytu z dofinansowaniem opisują dość skomplikowane przepisy. Podstawą udzielenia dopłaty przez BGK jest dostarczenie sporej ilości dokumentów. Obok wniosku o przyznanie premii technologicznej, także:
- opinię badawczą dowodzącą, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest w rozumieniu ustawy nową technologią
- informacje o charakterystyce nowej technologii
- opis produktów lub usług będących efektami inwestycji technologicznej
- biznesplan inwestycji

Jak wygląda cała procedura udzielenie kredytu z dofinansowaniem? Najpierw kredytobiorca wnioskuje w banku o otrzymanie kredytu technologicznego. Po zawarciu wstępnej umowy (albo uzyskaniu promesy) przedsiębiorca za pośrednictwem banku kredytującego składa do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie. Jeśli BGK ustosunkuje się do tego wniosku pozytywnie, wystawi promesę udzielenia premii. Na jej podstawie kredytobiorca zawiera z bankiem kredytującym umowę kredytową. Po otrzymaniu kopii umowy BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie, czyli wypłatę premii technologicznej.

Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (03.02.2012).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
4366 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora

Zobacz dyskusje na forum
Forum o kredytach
Credit Agricole - nowy kredyt ze zwróconymi 5%- czy na pewno? 6.4.2016 11:08 przez:
Zapola
Pomoc frankowiczom . 21.2.2016 18:19 przez:
lech-p

forum o kredytach

Forum o ubezpieczeniach
Chcą mi oddać ubezpieczenie, za jaki okres? 15.7.2015 16:16 przez:
JuliaB

forum o ubezpieczeniach

Forum GSM
Która Lumia jest najlepsza? 25.9.2015 14:52 przez:
Orest

forum gsm