Szczegóły oferty
Bank Pekao
Bank Pekao

Lokata Progresywna 13-miesięczna

Średnia ocena naszych klientów:
Odsetki po podatku:
91,20 zł
Okres:
13 miesięcy
Oprocentowanie:
1,05%
Podatek:
19%
Wymagane założenie konta:
nie
Lokata progresywna:
tak
Lokata odnawialna:
nie
Zerwanie lokaty:
częściowa lub całkowita utrata odsetek
Sposób założenia lokaty:
w oddziale, przez internet
Dodatkowe informacje:
Depozyty gwarantowane w 100% przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR
Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł
Wysokość oprocentowania progresywnego: 1 miesiąc- 0,20%; 2 miesiąc- 0,20%; 3 miesiąc- 0,30%; 4 miesiąc- 0,40%; 5 miesiąc- 0,60%; 6 miesiąc- 0,80%; 7 miesiąc- 1,00%; 8 miesiąc- 1,10%; 9 miesiąc- 1,30%; 10 miesiąc- 1,50%; 11 miesiąc- 1,70%; 12 miesiąc- 2,10%; 13 miesiąc- 2,50%
Wypłata odsetek w przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym:
- jeżeli wypłata nastąpiła do ostatniego dnia pierwszego miesiąca włącznie, kwota lokaty nie podlega oprocentowaniu,
- jeżeli wypłata nastąpiła po upływie pierwszego miesiąca do ostatniego dnia trzeciego miesiąca okresu lokaty włącznie, bank wypłaca posiadaczowi lokaty 20% kwoty odsetek naliczonych według stawki oprocentowania lokaty za faktyczną liczbę dni pozostawania wkładu na lokacie w poszczególnych miesiącach okresu lokaty,
- jeżeli wypłata nastąpiła po upływie 3 miesięcy, bank wypłaca posiadaczowi lokaty 80% kwoty odsetek naliczonych według stawki oprocentowania lokaty za faktyczną liczbę dni pozostawania wkładu na lokacie w poszczególnych miesiącach okresu lokaty.
Zainteresowany?

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy