Szczegóły oferty
Bank Pekao S.A.
Bank Pekao S.A.

Lokata Progresywna 9-miesięczna

Kwota:
10 000 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Odsetki po podatku:
1,26 zł
Okres:
9 miesięcy
Oprocentowanie:
0,02%
Podatek:
19%
Wymagane założenie konta:
nie
Lokata progresywna:
nie
Lokata odnawialna:
nie
Zerwanie lokaty:
Częściowa lub całkowita utrata odsetek
Sposób założenia lokaty:
w oddziale, przez internet
Dodatkowe informacje:
Minimalna kwota lokaty: 1000 zł
Lokata jest oprocentowana progresywnie, a podana stawka jest średnią oprocentowań z kolejnych miesięcy trwania umowy
Wypłata odsetek w przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym:
- jeżeli wypłata nastąpiła do ostatniego dnia pierwszego miesiąca włącznie, kwota lokaty nie podlega oprocentowaniu,
- jeżeli wypłata nastąpiła po upływie pierwszego miesiąca do ostatniego dnia trzeciego miesiąca okresu lokaty włącznie, bank wypłaca posiadaczowi lokaty 20% kwoty odsetek naliczonych według stawki oprocentowania lokaty za faktyczną liczbę dni pozostawania wkładu na lokacie w poszczególnych miesiącach okresu lokaty,
- jeżeli wypłata nastąpiła po upływie 3 miesięcy, bank wypłaca posiadaczowi lokaty 80% kwoty odsetek naliczonych według stawki oprocentowania lokaty za faktyczną liczbę dni pozostawania wkładu na lokacie w poszczególnych miesiącach okresu lokaty
Zainteresowany?

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy