Szczegóły oferty
Bank BPS
Bank BPS

Lokata PROGRES 10

Średnia ocena naszych klientów:
Odsetki po podatku:
102,53 zł
Okres:
10 miesięcy
Oprocentowanie:
1,54%
Podatek:
19%
Wymagane założenie konta:
nie
Lokata progresywna:
tak
Lokata odnawialna:
nie
Zerwanie lokaty:
lokata progresywna - odsetki wypłacane za każdy pełny miesiąc utrzymania lokaty
Sposób założenia lokaty:
w oddziale
Dodatkowe informacje:
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR.
Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł
Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie lokaty
W przypadku zerwania lokaty odsetki nalicza się za każdy zakończony okres jednomiesięczny według stopy procentowej dla danego okresu, przy czym bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata.

Oprocentowanie w kolejnych okresach jednomiesięcznych wynosi: 1m - 0,20%, 2m - 0,30%, 3m - 0,40%, 4m - 0,50%, 5m - 0,60%, 6m - 0,70%, 7m - 0,80%, 8m - 0,90%, 9m - 1,00%, 10m - 10%.
Zainteresowany?

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy