Szczegóły oferty
Bank BPS
Bank BPS

Lokata PROGRES 10

Kwota:
10 000 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Odsetki po podatku:
0,67 zł
Okres:
10 miesięcy
Oprocentowanie:
0,01%
Podatek:
19%
Wymagane założenie konta:
nie
Lokata progresywna:
nie
Lokata odnawialna:
nie
Zerwanie lokaty:
Lokata progresywna - odsetki wypłacane za każdy pełny miesiąc utrzymania lokaty
Sposób założenia lokaty:
w oddziale
Dodatkowe informacje:
Minimalna kwota lokaty: 1 000 zł
Maksymalna kwota lokaty: brak ograniczeń
W przypadku zerwania lokaty odsetki nalicza się za każdy zakończony okres jednomiesięczny według stopy procentowej dla danego okresu, przy czym bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata
Podano średnie efektywne oprocentowanie
Zainteresowany?

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy