List hipoteczny

List hipoteczny

List hipoteczny to papier wartościowy wystawiony na okaziciela lub imienny, którego podstawę emisji stanowią kredyty banku hipotecznego.