Szczegóły oferty
Bank BPS
Bank BPS

Kredyt Mój Dom

Kwota:
250 000 zł
Okres:
25 lat
Wartość nieruchomości:
350 000 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
1 147,42 zł
Twój wkład własny:
28,57% (100 000 zł)
RRSO:
2,76%
Prowizja:
7 500 zł (3%)
Oprocentowanie nominalne:
2,44%
w tym marża:
2,19%
w tym WIBOR:
0,25%
Ubezpieczenie pomostowe:
207,50 zł (0,083%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
0 zł (0%)
płatne jednorazowo:
0 zł (0%)
Wycena nieruchomości:
480 zł
Weksel:
tak
Wcześniejsza spłata:
3%
Całkowita kwota do zapłaty:
344 706,81 zł
Całkowity koszt:
94 706,81 zł
Dodatkowe informacje:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,74% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 270 000 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 30% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 2,36% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,27%) i marży Banku w wysokości 2,09% obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.), równa rata miesięczna: 1 192,32 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 97 814,04 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 87 695,04 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5 400,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 367 814,04 PLN.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 1 lipca 2020r. na reprezentatywnym przykładzie.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy