Szczegóły oferty
Bank Millennium
Bank Millennium

Kredyt Konsolidacyjny

Kwota:
250 000 zł
Okres:
25 lat
Wartość nieruchomości:
350 000 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
1 355,75 zł
Twój wkład własny:
28,57% (100 000 zł)
RRSO:
4,72%
Prowizja:
0 zł (0%)
Oprocentowanie nominalne:
4,26%
w tym marża:
4,05%
w tym WIBOR:
0,21%
Ubezpieczenie pomostowe:
207,50 zł (0,083%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
50 zł (0,02%)
płatne jednorazowo:
0 zł (0%)
Wycena nieruchomości:
0 zł
Weksel:
nie
Wcześniejsza spłata:
0%
Całkowita kwota do zapłaty:
415 826,03 zł
Całkowity koszt:
165 826,03 zł
Dodatkowe informacje:
Wskazana marża jest dostępna pod warunkiem:
- posiadania konta osobistego w Banku Millennium, na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto oraz
- posiadania karty debetowej do konta w Banku Millennium i wykonywania za pomocą karty transakcji na kwotę min. 500 zł miesięcznie.
Oprocentowanie Kredytu Konsolidacyjnego (udział kwoty na cel niemieszkaniowy stanowi powyżej 30% kwoty kredytu) - w części kredytu przeznaczonej na cel mieszkaniowy -stosowana jest marża/oprocentowanie okresowo stałe dla Kredytu Hipotecznego - w części kredytu przeznaczonej na cel niemieszkaniowy -stosowana jest marża/oprocentowanie okresowo stałe dla Pożyczki Hipotecznej - w przypadku łączenia celów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w ramach jednej umowy kredytu stosowana jest marża średnioważona/ oprocentowanie okresowo stałe średnioważone
Opłaty, prowizje i oprocentowanie określone są w Cenniku Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna. Szczegóły dotyczące zasad i warunków udzielania kredytów są zawarte w Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A. Regulamin oraz Cennik dostępne są w placówkach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem Kredytu; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jego udzielenia. Klient ma możliwości przedstawienia jako zabezpieczenia wierzytelności Banku ubezpieczenia nieruchomości lub na życie – spoza oferty dostępnej za pośrednictwem Banku – na podstawie umowy ubezpieczenia, zawartej z ubezpieczycielem znajdującym się na liście publikowanej przez KNF.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,18% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 0,21% (według stanu na dzień 31.03.2021 r.), oprocentowanie zmienne wynosi 3,55% i pozostanie na poziomie ustalonym dla okresu początkowego przez cały okres obowiązywania Umowy. Całkowita kwota kredytu konsolidacyjnego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 190 202 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 304 593,22 zł, całkowity koszt kredytu konsolidacyjnego 114 391,22 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 98 358,68 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 951 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 8 208 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 6 654,54 zł, PCC 19 zł i opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł), okres kredytowania 25 lat, rata kredytu 941,74 zł, liczba rat 304. Kalkulacja wykonana na dzień 14.04.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości o wartości 360 641 zł, marża kredytu wynosi 3,34% z uwagi na posiadanie przez Klienta Konta 360°, pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto na to konto i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł miesięcznie. Wówczas konto 360 prowadzone jest przez Bank bezpłatnie i opłata za obsługę karty debetowej do tego konta wynosi 0 zł.
W okresie stosowania zmiennej stopy procentowej występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej WIBOR 3M wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, a to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu konsolidacyjnego. W przypadku gdy stopa referencyjna przyjmie wartość zero lub wartość ujemną oprocentowanie kredytu w tym okresie będzie równe wysokości marży Banku.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy