Szczegóły oferty
Bank BPS
Bank BPS

Kredyt konsolidacyjny

Kwota:
250 000 zł
Okres:
25 lat
Wartość nieruchomości:
350 000 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
1 854,60 zł
Twój wkład własny:
28,57% (100 000 zł)
RRSO:
7,83%
Prowizja:
7 500 zł (3%)
Oprocentowanie nominalne:
7,21%
w tym marża:
5,49%
w tym WIBOR:
1,72%
Ubezpieczenie pomostowe:
207,50 zł (0,083%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
0 zł (0%)
płatne jednorazowo:
0 zł (0%)
Wycena nieruchomości:
480 zł
Weksel:
nie
Wcześniejsza spłata:
3%
Całkowita kwota do zapłaty:
556 859,08 zł
Całkowity koszt:
306 859,08 zł
Dodatkowe informacje:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 6,61% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 180 000 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 50% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 6,19 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.70 %) i marży Banku w wysokości 4,49%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.) Równa rata miesięczna: 1 180,74 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 178 040,35 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 174 221,35 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 600,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 358 040,35 PLN.Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy