Szczegóły oferty
Bank BPS
Bank BPS

Kredyt konsolidacyjny

Kwota:
100 000 zł
Okres:
20 lat
Wartość nieruchomości:
400 000 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
638,36 zł
Twój wkład własny:
75% (300 000 zł)
RRSO:
4,76%
Prowizja:
3 000 zł (3%)
Oprocentowanie nominalne:
4,26%
w tym marża:
3,99%
w tym WIBOR:
0,27%
Ubezpieczenie pomostowe:
83 zł (0,083%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
0 zł (0%)
płatne jednorazowo:
0 zł (0%)
Wycena nieruchomości:
480 zł
Weksel:
nie
Wcześniejsza spłata:
3%
Całkowita kwota do zapłaty:
153 686,65 zł
Całkowity koszt:
53 686,65 zł
Dodatkowe informacje:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 6,38% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 50% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 5,71 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.72 %) i marży Banku w wysokości 3,99%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.) Równa rata miesięczna: 828,27 PLN, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 52 207,55 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 49 088,55 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 152 207,55 PLN.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu konsolidacyjnego na 01 lipca 2019 r.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy