Szczegóły oferty
Bank BPS
Bank BPS

Kredyt Mój Dom w pakiecie Prosta Promocja z Zerem

Kwota:
250 000 zł
Okres:
25 lat
Wartość nieruchomości:
350 000 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
1 220,93 zł
Twój wkład własny:
28,57% (100 000 zł)
RRSO:
3,34%
Prowizja:
0 zł (0%)
Oprocentowanie nominalne:
3,27%
w tym marża:
1,55%
w tym WIBOR:
1,72%
Ubezpieczenie pomostowe:
207,50 zł (0,083%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
0 zł (0%)
płatne jednorazowo:
0 zł (0%)
Wycena nieruchomości:
480 zł
Weksel:
tak
Wcześniejsza spłata:
3%
Całkowita kwota do zapłaty:
366 760,04 zł
Całkowity koszt:
116 760,04 zł
Dodatkowe informacje:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 3,65% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300 000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20,00% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 3,27% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu: stopa zmienna WIBOR 3M: 1,72% i marży Banku w wysokości 1,55 p.p. Równa rata miesięczna: 1 704,63 PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu: 117 430,77 PLN) , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 109 111,77 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 500,00 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku VIPKonto w całym okresie kredytowania wynosi 3 600,00 PLN zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji Banku.
Wyliczenia dokonane przy założeniu ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.) Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC 1): 19,00 PLN.
W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 417 430,77 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Bank BPS S.A. uzależnia przyznanie kredytu na warunkach promocyjnych zgodnie z Regulaminem Prostej Promocji od oceny zdolności kredytowej Klienta zgodnie z procedurami Banku.
Oferta promocyjna:
Warunkiem skorzystania z promocji jest:
- założenie rachunku osobistego typu VIPKonto wraz dostępem do bankowości elektronicznej oraz kartą debetową (w całym okresie kredytowania) oraz
- podpisanie umowy o kartę kredytową World MasterCard - kartę musi posiadać każdy z kredytobiorców w całym okresie kredytowania

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy