Szczegóły oferty
Bank BPS
Bank BPS

Kredyt Mój Dom - Promocja intensywnie zielona - Wariant I

Kwota:
200 000 zł
Okres:
20 lat
Wartość nieruchomości:
500 000 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
1 086,31 zł
Twój wkład własny:
60% (300 000 zł)
RRSO:
2,83%
Prowizja:
0 zł (0%)
Oprocentowanie nominalne:
2,77%
w tym marża:
2,09%
w tym WIBOR:
0,68%
Ubezpieczenie pomostowe:
234 zł (0,117%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
0 zł (0%)
płatne jednorazowo:
0 zł (0%)
Wycena nieruchomości:
480 zł
Weksel:
tak
Wcześniejsza spłata:
3%
Całkowita kwota do zapłaty:
261 194,23 zł
Całkowity koszt:
61 194,23 zł
Dodatkowe informacje:
Kredyt mieszkaniowy Mój DOM Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,73% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 314 500 PLN, okres kredytowania: 295 miesięcy; wkład własny: 30% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 2,40% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21%) i marży Banku w wysokości 2,19% obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,40 p.p.), równa rata miesięczna: 1 412,38 PLN, łączna liczba rat: 295. Całkowity koszt kredytu 112 300,07 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 102 153,57 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 7 862,50 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 426 800,07 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Oferta promocyjna:
Promocja trwa do odwołania, nie dłużej niż do 31.01.2022r.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy