Szczegóły oferty
BNP Paribas
BNP Paribas

Kredyt z Niską Marżą

Kwota:
200 000 zł
Okres:
30 lat
Wartość nieruchomości:
250 000 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
1 589,14 zł
Twój wkład własny:
20% (50 000 zł)
RRSO:
10,57%
Prowizja:
0 zł (0%)
Oprocentowanie nominalne:
8,86%
w tym marża:
2,05%
w tym WIBOR:
6,81%
Ubezpieczenie pomostowe:
166 zł (0,083%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
80 zł (0,04%)
płatne jednorazowo:
0 zł (0%)
Wycena nieruchomości:
300 zł
Weksel:
nie
Wcześniejsza spłata:
1%
Całkowita kwota do zapłaty:
592 548,64 zł
Całkowity koszt:
392 548,64 zł
Dodatkowe informacje:
Wskazano marżę minimalną, dostępną pod warunkiem:
- posiadania lub założenia konta osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i zasilania tego rachunku wpływami dochodów (min. 2500 zł/mies.),
- wykupienia za pośrednictwem banku ubezpieczenia na życie
- wykupienia za pośrednictwem banku ubezpieczenia nieruchomości
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla zabezpieczonego hipoteką kredytu ze zmiennym oprocentowaniem wynosi 8,87%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 319 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 616.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 431.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 7,36% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 5,51% wg stanu na dzień 15.04.2022 r. oraz marża 1,85% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki, przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 641.429,93 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 552.853,27 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3.221,27 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3.190,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 670.08,59 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 14.737,80 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 1.072.429,93 zł, płatna w 319 miesięcznych ratach po 3.370.68 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 3.086,25 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 15.04.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Propozycja skierowana jest do klientów, którzy: (1) skorzystają z oferowanego za pośrednictwem banku Pakietu ubezpieczeń Cardif obejmującego ubezpieczenie na wypadek zgonu oraz utraty pracy w okresie 3 lat; koszt pakietu ubezpieczeń to 0,0725% miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu lub salda zadłużenia, składka pobierana jest w terminie płatności raty; (2) posiadają albo otworzą w banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku wysokości min. 2 500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania; (3) skorzystają z oferowanego za pośrednictwem banku ubezpieczenia nieruchomości Cardif w całym okresie kredytowania; koszt miesięczny ubezpieczenia to 0,0075% sumy ubezpieczenia.
Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy