Szczegóły oferty
BNP Paribas
BNP Paribas

Kredyt z Niską Marżą

Kwota:
200 000 zł
Okres:
20 lat
Wartość nieruchomości:
500 000 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
1 781,48 zł
Twój wkład własny:
60% (300 000 zł)
RRSO:
10,23%
Prowizja:
0 zł (0%)
Oprocentowanie nominalne:
8,86%
w tym marża:
2,05%
w tym WIBOR:
6,81%
Ubezpieczenie pomostowe:
166 zł (0,083%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
80 zł (0,04%)
płatne jednorazowo:
0 zł (0%)
Wycena nieruchomości:
300 zł
Weksel:
nie
Wcześniejsza spłata:
1%
Całkowita kwota do zapłaty:
440 184,16 zł
Całkowity koszt:
240 184,16 zł
Dodatkowe informacje:
Wskazano marżę minimalną, dostępną pod warunkiem:
- posiadania lub założenia konta osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i zasilania tego rachunku wpływami dochodów (min. 2500 zł/mies.),
- wykupienia za pośrednictwem banku ubezpieczenia na życie
- wykupienia za pośrednictwem banku ubezpieczenia nieruchomości
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla zabezpieczonego hipoteką kredytu ze zmiennym oprocentowaniem wynosi 9,79%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 319 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 616.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 431.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 8,21% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 6,36% wg stanu na dzień 11.05.2022 r. oraz marża 1,85% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki, przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 721.104,99 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 631.015.28 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3.222,84 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3.190,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem banku w wysokości 68.520,07 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem banku w wysokości 14.737,80 zł, opłata za czynności związane z oceną przez bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 1.152.104,99 zł, płatna w 319 miesięcznych ratach po 3.624,13 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 3.331,04 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 11.05.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy