Szczegóły oferty
BNP Paribas
BNP Paribas

Kredyt hipoteczny (z ubezpieczeniem)

Kwota:
250 000 zł
Okres:
25 lat
Wartość nieruchomości:
350 000 zł
Średnia ocena naszych klientów:
Wysokość raty:
1 077,99 zł
Twój wkład własny:
28,57% (100 000 zł)
RRSO:
2,8%
Prowizja:
0 zł (0%)
Oprocentowanie nominalne:
2,15%
w tym marża:
1,9%
w tym WIBOR:
0,25%
Ubezpieczenie pomostowe:
250 zł (0,1%)
Dodatkowe ubezpieczenia:
płatne co miesiąc:
100 zł (0,04%)
płatne jednorazowo:
0 zł (0%)
Wycena nieruchomości:
270,60 zł
Weksel:
nie
Wcześniejsza spłata:
1%
Całkowita kwota do zapłaty:
340 052,90 zł
Całkowity koszt:
90 052,90 zł
Dodatkowe informacje:
Wskazana marża jest dostępna pod warunkiem:
- posiadania lub założenia konta osobistego w BNP Paribas i zasilania tego rachunku wpływami dochodów (min. 2500 zł/mies.),
- wykupienia za pośrednictwem banku ubezpieczenia na życie
- wykupienia za pośrednictwem banku ubezpieczenia nieruchomości
Oferta z pakietem ubezpieczeń na życie/utraty pracy:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,29%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 320 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 500.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 352.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 2,12% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,22% wg stanu na dzień 3.11.2020 r. oraz marża 1,90% (marża jest podwyższana o 1,50 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 173.862,02 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 109.428,75 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 2.627,67 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3.200,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 46.286,60 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 12.000,00 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 525.862,02 zł, płatna w 320 miesięcznych ratach po 1.716.59 zł (w pierwszych 6 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 1.445.08 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 3.11.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.
Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy