Szczegóły oferty
Millennium
Millennium

Pożyczka Konsolidacyjna - oferta promocyjna

Kwota:
5 000 zł
Okres:
2 lata
Średnia ocena naszych klientów:
RRSO:
13,38%
Oprocentowanie nominalne:
5,7%
Prowizja:
0 zł (0%)
Ubezpieczenie kredytu:
360 zł (0,3%)
Całkowita kwota do zapłaty:
5 684,03 zł
Rata:
236,83 zł
Dodatkowe informacje:
5,7% (RRSO 14,78%)
Wskazane oprocentowanie dotyczy kwoty konsolidowanych środków, od pozostałej kwoty Bank nalicza oprocentowanie zgodnie ze standardowym cennikiem;
Promocja „Wygodna rata – komfortowa spłata” trwa od dnia 19 października 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. i dotyczy pożyczek konsolidacyjnych przeznaczonych na spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w innych podmiotach niż Bank. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy zadeklarują w umowie pożyczki przelew wynagrodzenia lub dochodu netto na swój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Millennium oraz spełnią pozostałe warunki Promocji. Wysokość oprocentowania promocyjnego jest uzależniona od tego, czy Klient równocześnie z zawarciem umowy pożyczki zawrze za pośrednictwem Banku umowę ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych i można z niej skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania
Szczegółowe warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji „Wygodna rata – komfortowa spłata”. Opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Szczegóły dotyczące zasad udzielania pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka oraz Karcie Produktu – ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka. Wymienione wyżej dokumenty są dostępne w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.
Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Konsolidacyjnej z promocją „Wygodna rata – komfortowa spłata”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,78%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 44 445,33 zł (w tym 28 060,95 zł jako kwota przeznaczona na konsolidację produktów kredytowych spoza Banku Millennium), całkowita kwota do zapłaty: 69 690,60 oprocentowanie stałe 6,18%, całkowity koszt kredytu: 25 245,27 zł [w tym: prowizja 1,46% (648,90 zł), odsetki 13 232,62 zł, usługi dodatkowe 11 363,75 zł, opłata za Konto 360° 0 zł pod warunkiem zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta / BLIKIEM w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za prowadzenie rachunku płatniczego wynosi 8 zł], 84 miesięcznych rat równych w wysokości 829,65 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 19.10.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie..
Oferta promocyjna:
Promocja dostępna do 31 stycznia 2020 r.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy