Szczegóły oferty
Santander Bank Polska
Santander Bank Polska

Kredyt Inwestycyjny Unijny

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt inwestycyjny
Dostępna kwota kredytu:
od 10 000 zł
Możliwy okres kredytu:
maks. 15 lat
Minimalny okres prowadzenia firmy:
12 miesięcy
Marża banku:
negocjowalna
Oprocentowanie nominalne:
negocjowalne
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
1 750 zł (3,5%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
2,5%
Wcześniejsza spłata:
3%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
nie
Podstawa przyznania kredytu:
oświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
tak
Kredyt dostępny w walutach:
PLN, EUR, USD, CHF, GBP
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Dowolna
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
JDG, S.C., SP Z O.O., GOSP. ROLNE, S.A., S.K., SP K-A.
Przeznaczenie kredytu:
Kredyt dostępny na finansowanie nakładów na odtworzenie lub zwiększanie rzeczowych aktywów trwałych i długoterminowych aktywów finansowych Kredytobiorcy oraz kredytowanie etapu przygotowawczego projektu badawczo - rozwojowego obejmującego koszty miękkie (np.doradztwo, patenty, koszty zakupu licencji itp.) realizowanego ze środków unijnych.Możliwość zrefinansowania kosztów poniesionych przez kredytobiorcę bądź sfinansowania przyszłych zobowiązań finansowych, wynikających ze świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne usług doradztwa unijnego

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy