Szczegóły oferty
Getin Noble Bank
Getin Noble Bank

Kredyt w rachunku bieżącym

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt obrotowy
Dostępna kwota kredytu:
negocjowalna
Możliwy okres kredytu:
3 lata
Minimalny okres prowadzenia firmy:
12 miesięcy
Marża banku:
negocjowalna
Oprocentowanie nominalne:
negocjowalne
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
1 750 zł (3,5%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
0,24%
Wcześniejsza spłata:
0%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
tak
Podstawa przyznania kredytu:
zaświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt dostępny w walutach:
PLN, EUR, USD
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Bank akceptuje formę rozliczeń z Urzędem Skarbowym w postaci uproszczonej lub pełnej księgowości
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
- Indywidualna działalność gospodarcza,
- Spółki osobowe,
- Spółki kapitałowe
Przeznaczenie kredytu:
Kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy