Szczegóły oferty
Alior Bank
Alior Bank

Kredyt w rachunku bieżącym - micro

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt obrotowy
Dostępna kwota kredytu:
5 000 zł - 1 000 000 zł
Możliwy okres kredytu:
10 miesięcy - 2 lata
Minimalny okres prowadzenia firmy:
12 miesięcy
Marża banku:
od 4,25%
Oprocentowanie nominalne:
od 4,94%
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
500 zł (1%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
1,5%
Wcześniejsza spłata:
0%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
tak
Podstawa przyznania kredytu:
zaświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt dostępny w walutach:
PLN
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Księga przychodów i rozchodów
Księgi handlowe
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki akcyjne
Przeznaczenie kredytu:
Kredyt przeznaczyć można na bieżącą działalność przedsiębiorcy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy