Szczegóły oferty
mBank
mBank

Kredyt w rachunku bieżącym

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt obrotowy
Dostępna kwota kredytu:
10 000 zł - 500 000 zł
Możliwy okres kredytu:
maks. 1 rok
Minimalny okres prowadzenia firmy:
12 miesięcy
Marża banku:
od 8,2%
Oprocentowanie nominalne:
od 9,92%
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
2 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
0 zł (0%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
3%
Wcześniejsza spłata:
2%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
tak
Podstawa przyznania kredytu:
zaświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt dostępny w walutach:
PLN
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Bank akceptuje następujące formy rozliczeń z US:
-książka przychodów i rozchodów,
- ryczałt ewidencjonowany,
- karta podatkowa
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Z kredytu mogą skorzystać osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne, partnerskie
Przeznaczenie kredytu:
Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb firmy
Zainteresowany?

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy