Szczegóły oferty
mBank
mBank

Kredyt hipoteczny

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt hipoteczny
Dostępna kwota kredytu:
30 000 zł - 4 000 000 zł
Możliwy okres kredytu:
1 rok - 20 lat
Minimalny okres prowadzenia firmy:
12 miesięcy
Marża banku:
od 4,3%
Oprocentowanie nominalne:
od 6,02%
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
0 zł (0%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
0%
Wcześniejsza spłata:
0%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
nie
Podstawa przyznania kredytu:
zaświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
tak
Kredyt dostępny w walutach:
PLN, EUR, USD
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Bank akceptuje następujące formy rozliczeń z US:
- książka przychodów i rozchodów,
- ryczałt ewidencjonowany,
- księgi handlowe
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Z kredytu mogą skorzystać osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne, partnerskie
Przeznaczenie kredytu:
Kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb, zwiększenia środków Kredytobiorcy na finansowanie majątku obrotowego;finansowania nakładów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego
Oferta promocyjna:
tak

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy