Szczegóły oferty
Getin Noble Bank
Getin Noble Bank

Lina Gwarancyjna

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt obrotowy
Dostępna kwota kredytu:
negocjowalna
Możliwy okres kredytu:
maks. 5 lat
Minimalny okres prowadzenia firmy:
12 miesięcy
Marża banku:
negocjowalna
Oprocentowanie nominalne:
negocjowalne
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
1 500 zł (3%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
0%
Wcześniejsza spłata:
1%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
tak
Podstawa przyznania kredytu:
zaświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt dostępny w walutach:
PLN, EUR, USD, CHF
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Bank akceptuje formę rozliczeń z urzędem skarbowym w postaci uproszczonej lub pełnej księgowości
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Jednostki mogące skorzystać z kredytu: indywidualna działalność gospodarcza, spółki osobowe, spółki kapitałowe
Przeznaczenie kredytu:
1. Linia gwarancyjna umożliwia korzystanie na podstawie umowy ramowej, bez konieczności każdorazowego przeprowadzania procesu oceny zdolności kredytowej oraz ustanawiania nowych zabezpieczeń, z gwarancji bankowych oferowanych przez Bank. W ramach produktu wyróżnia się dwa rodzaje linii:
1) szybka linia gwarancyjna przeznaczona tylko na gwarancje wadialne, należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek
2) Pełna linia gwarancyjna wszystkie rodzaje gwarancji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy