Bank BGŻ BNP Paribas S.A Kredyt samochodowy

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 50 000 zł, okres kredytowania: 60 miesięcy

Kredyt

50 000 zł

Marża

Negocjowana

Prowizja

4.00 %

Ocena klientów
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Zgadzam się na kontakt doradcy bankowego Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych przekazanych w formularzu kontaktowym podmiotom trzecim z branży bankowej, ubezpieczeniowej oraz innym podmiotom oferującym produkty inwestycyjne współpracujących z Comperia.pl S.A. Zgoda umożliwia przekazanie danych do podmiotów trzecich w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od jej wyrażenia w celu kontaktu doradcy. Dane zostały podane dobrowolnie.
Zgadzam się na marketing podmiotów współpracujących z Comperia.pl S.A. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych lub współpracujących z Comperia.pl S.A.
Zgadzam się na kontakt doradcy Comperia.pl S.A. Wyrażam zgodę na kontaktowanie się Comperia.pl S.A. w celach marketingowych i handlowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
Zgadzam się na newsletter Comperia.pl S.A. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. drogą elektroniczną korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Comperia.pl S.A.
Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 13. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych Comperia.pl S.A. W razie wyrażenia odpowiedniej zgody na udostępnianie danych osobowych w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty do podmiotów współpracujących z Comperia.pl S.A., dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępniane podmiotom współpracującym z Comperia.pl S.A. z branży bankowej, ubezpieczeniowej oraz innym podmiotom oferującym produkty inwestycyjne. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Bez wyjątku posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

Rozwiń

500 000 zł

Bank udziela kredytu w kwocie od 2 tys. PLN netto do 500 tys. PLN brutto.

Minimalny okres prowadzenia firmy

Rozwiń

6 miesięcy

Minimalny wymagany okres działania firmy to 6 miesiące.

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie zakupu środków transportu, refinansowanie kredytu na zakup środków transportu udzielonego przez inny bank

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

Z kredytu może skorzystać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Oświadczenie

Oświadczenie (przy uproszczonej dokumentacji dochodowej) lub zaświadczenie (przy standardowej dokumentacji dochodowej)

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Tak

Przewłaszczenie pojazdu lub zastaw sądowy. Opcjonalnie cesja praw do odszkodowania z polisy autocasco.

Odnawialny

 

Nie

Ubezpieczenie kredytu

Rozwiń

Nie

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe

Forma prowadzenia rozliczeń z US

Rozwiń

Bank akceptuje następujące formy rozliczeń z US:
- działalność gospodarcza,
- gospodarstwo rolne,
- karta podatkowa,
- ryczałt,
- zasady ogólne,
- podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

Negocjowana

Oprocentowanie nominalne

 

Oprocentowanie rzeczywiste

 

Miesięczna rata

 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

Rozwiń

0 zł

Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku.

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

2 000 zł

Bank pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości od 4%.

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

0.00 %

Nie dotyczy

Wcześniejsza spłata

Rozwiń

2.00 %

Opłata za wcześniejszą spłatę wynosi 2%.

Komentarze

Oprocentowanie nominalne w wysokości od 4,49% do 10%

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Oprocentowanie kredytu samochodowego nie jest dzielone na marżę i stawkę bazową WIBOR lecz jest parametrem stałym nieulegającym zmianie w czasie trwania umowy o kredyt.

Plusy oferty

  • Decyzja kredytowa w 30 minut.
  • Minimalny wymagany okres działania firmy to 6 miesięcy.
  • Dla kredytów do kwoty 100 000 tys. zł na zakup pojazdów do 8ton, brak wymaganej wpłaty własnej dla uproszczonej dokumentacji dochodowej.

Minusy oferty

  • Bank wymaga zabezpieczenia kredytu.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Zgadzam się na kontakt doradcy bankowego Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych przekazanych w formularzu kontaktowym podmiotom trzecim z branży bankowej, ubezpieczeniowej oraz innym podmiotom oferującym produkty inwestycyjne współpracujących z Comperia.pl S.A. Zgoda umożliwia przekazanie danych do podmiotów trzecich w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od jej wyrażenia w celu kontaktu doradcy. Dane zostały podane dobrowolnie.
Zgadzam się na marketing podmiotów współpracujących z Comperia.pl S.A. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych lub współpracujących z Comperia.pl S.A.
Zgadzam się na kontakt doradcy Comperia.pl S.A. Wyrażam zgodę na kontaktowanie się Comperia.pl S.A. w celach marketingowych i handlowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
Zgadzam się na newsletter Comperia.pl S.A. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. drogą elektroniczną korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Comperia.pl S.A.
Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 13. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych Comperia.pl S.A. W razie wyrażenia odpowiedniej zgody na udostępnianie danych osobowych w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty do podmiotów współpracujących z Comperia.pl S.A., dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępniane podmiotom współpracującym z Comperia.pl S.A. z branży bankowej, ubezpieczeniowej oraz innym podmiotom oferującym produkty inwestycyjne. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Bez wyjątku posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.