Bank BGŻ BNP Paribas S.A Kredyt samochodowy

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 50 000 zł, okres kredytowania: 60 miesięcy

Kredyt

50 000 zł

Marża

Negocjowana

Prowizja

4.00 %

Ocena klientów
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

Rozwiń

500 000 zł

Bank udziela kredytu w kwocie od 2 tys. PLN netto do 500 tys. PLN brutto.

Minimalny okres prowadzenia firmy

Rozwiń

6 miesięcy

Minimalny wymagany okres działania firmy to 6 miesiące.

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie zakupu środków transportu, refinansowanie kredytu na zakup środków transportu udzielonego przez inny bank

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

Z kredytu może skorzystać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Oświadczenie

Oświadczenie (przy uproszczonej dokumentacji dochodowej) lub zaświadczenie (przy standardowej dokumentacji dochodowej)

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Tak

Przewłaszczenie pojazdu lub zastaw sądowy. Opcjonalnie cesja praw do odszkodowania z polisy autocasco.

Odnawialny

 

Nie

Ubezpieczenie kredytu

Rozwiń

Nie

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe

Forma prowadzenia rozliczeń z US

Rozwiń

Bank akceptuje następujące formy rozliczeń z US:
- działalność gospodarcza,
- gospodarstwo rolne,
- karta podatkowa,
- ryczałt,
- zasady ogólne,
- podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

Negocjowana

Oprocentowanie nominalne

 

Oprocentowanie rzeczywiste

 

Miesięczna rata

 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

Rozwiń

0 zł

Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku.

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

2 000 zł

Bank pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości od 4%.

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

0.00 %

Nie dotyczy

Wcześniejsza spłata

Rozwiń

2.00 %

Opłata za wcześniejszą spłatę wynosi 2%.

Komentarze

Oprocentowanie nominalne w wysokości od 4,49% do 10%

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Oprocentowanie kredytu samochodowego nie jest dzielone na marżę i stawkę bazową WIBOR lecz jest parametrem stałym nieulegającym zmianie w czasie trwania umowy o kredyt.

Plusy oferty

  • Decyzja kredytowa w 30 minut.
  • Minimalny wymagany okres działania firmy to 6 miesięcy.
  • Dla kredytów do kwoty 100 000 tys. zł na zakup pojazdów do 8ton, brak wymaganej wpłaty własnej dla uproszczonej dokumentacji dochodowej.

Minusy oferty

  • Bank wymaga zabezpieczenia kredytu.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.