03.02.2012, 13:48

Kredyty inwestycyjne

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Kredyt inwestycyjny to szczególny rodzaj kredytu bankowego, którego przeznaczeniem jest finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć mających na celu powiększenie wartości majątku stałego danego przedsiębiorstwa. Kredyt taki można przeznaczyć na inwestycje: materialne (np. budowa lub remont budynków bądź też zakupienie linii technologicznej służącej do produkcji nowych dóbr), niematerialne – (wejście w posiadanie patentów, licencji, koncesji) oraz finansowe – np. nabywanie papierów wartościowych i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kredyt inwestycyjny to szczególny rodzaj kredytu bankowego, którego przeznaczeniem jest finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć mających na celu powiększenie wartości majątku trwałego danego przedsiębiorstwa. Kredyt taki można przeznaczyć na inwestycje: materialne (np. budowa lub remont budynków bądź też zakupienie linii technologicznej służącej do produkcji nowych dóbr), niematerialne – (wejście w posiadanie patentów, licencji, koncesji) oraz finansowe – np. nabywanie papierów wartościowych i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uzyskanie takiego kredytu wiąże się na ogół z koniecznością udokumentowania efektywności ekonomicznej i zasadności inwestycji a także skalkulowaniem potencjalnych zysków. W związku z tym, oprócz standardowych dokumentów, banki często też wymagają przedstawienia kosztorysu inwestycji. Kredyty inwestycyjne ma trzy główne odmiany: krótko- i średnioterminowe kredyty na wyposażenie; zaciągane w celu przebudowy struktury ekonomicznej firmy kredyty na restrukturyzację; oraz przeznaczane na powiększanie majątku trwałego firmy o nowe obiekty przemysłowe lub rolnicze kredyty na zakup.

W ramach takiego zobowiązania, bank może być skłonny sfinansować określoną transakcję lub przyznać firmę dostęp do linii kredytowej. W tym drugim przypadku w umowie kredytowej nie spotkamy się z obowiązującymi terminami i kwotami transz. Banki starają się go reklamować jako narzędzie stanowiące „idealne uzupełnienie wkładu własnego w środki niezbędne do realizacji i zakończenia inwestycji”. Stąd też wynika ich gotowość do indywidualnego ustalania zarówno wysokości jego oprocentowania, jak i reguł jego spłacania.

Zwykle jednak umowy o kredyt inwestycyjny opiewają na kilka lub kilkanaście lat, zaś jego spłata może przybrać jedną z dwóch form: rat annuitetowych lub takich, w których kwota raty jest stała, zaś część odsetkowa wraz z upływem czasu maleje. Przy kredycie inwestycyjnym kredytobiorca ma na ogół do wyboru jedną z kilku walut.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (03.02.2012).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
4366 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora