Santander Bank Polska Kredyt Termomodernizacyjny

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 50 000 zł, okres kredytowania: 12 miesiąc

Kredyt

50 000 zł

Marża

Negocjowana

Prowizja

3.50 %

Ocena klientów
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

 

500 000 zł

Minimalny okres prowadzenia firmy

 

12 miesięcy

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Kredyt dostępny na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459), mających na celu:


- zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,


- zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła jeżeli budynki wymienione powyżej, do których jest dostarczana z tych sieci energia spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone obowiązującymi przepisami lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,


- całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. Kredyt nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które :

a) zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa,

b) uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

O kredyt może wnioskować właściciel lub zarządca budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, realizujący przedsięwzięcie i występujący o przyznanie premii, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Oświadczenie

Wymagane dokumenty:

1) zaświadczenie z ZUS, US wymagane od nowych klientów, wnioskujących o kredyt pow. 100 tys. PLN, w pozostałych przypadkach wystarczy przedłożenie dowodów wpłat,

2) audyt energetyczny

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Tak

Zabezpieczenie wymagane na zasadach ogólnych, do uzgodnienia z bankiem

Odnawialny

 

Nie

Ubezpieczenie kredytu

 

Nie

Forma prowadzenia rozliczeń z US

Rozwiń

Dowolna

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

Negocjowana

Oprocentowanie nominalne

 

Oprocentowanie rzeczywiste

 

Miesięczna rata

 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

 

0 zł

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

1 750 zł

Prowizja wynosi min. 3,5% kwoty kredytu

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

2.50 %

Prowizja od niewykorzystanych środków wynosi min. 2,5% rocznie

Wcześniejsza spłata

Rozwiń

5.00 %

Prowizja wynosi 5% i jest naliczana od kwoty spłaconej przed terminem

KomentarzeOprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę rynku międzybankowego WIBOR + marżę negocjowaną

Plusy oferty

  • Bank nie wymaga ubezpieczenia kredytu.

Minusy oferty

  • Kredyt udzielany jest tylko w PLN.
  • Minimalny wymagany okres działania firmy to 12 miesięcy.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.