Santander Bank Polska Kredyt na Prefinansowanie Kontraktu Eksportowego

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 50 000 zł, okres kredytowania: 12 miesiąc

Kredyt

50 000 zł

Marża

Negocjowana

Prowizja

3.50 %

Ocena klientów
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

Rozwiń

500 000 zł

Kwota kredytu może sięgać do 80% wartości akredytywy otwartej przez bank zagraniczny na rzecz kredytobiorcy, w zależności od zdolności kredytowej

Minimalny okres prowadzenia firmy

 

12 miesięcy

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Kredyt dostępny na sfinansowanie nakładów związanych z wyprodukowaniem towarów/usług w Polsce, które następnie będą wyeksportowane na zasadach i w terminach określonych w kontrakcie zawartym między kredytobiorcą a importerem

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

Firmy z sektora MŚP

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Oświadczenie

Wymagane dokumenty:

1) zaświadczenie z ZUS, US wymagane od nowych klientów, wnioskujących o kredyt pow. 100 tys. PLN, w pozostałych przypadkach wystarczy przedłożenie dowodów wpłat,

2) oświadczenie majątkowe,

3) kontrakt eksportowy

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Tak

Zabezpieczenie:

- cesja wierzytelności wynikających z akredytywy,

- cesja należności z kontraktu,

- cesja z polisy ubezpieczenia majątku trwałego i obrotowego,

- pełnomocnictwo dla banku do dysponowania środkami pieniężnymi zdeponowanymi na wszystkich rachunkach bankowych kredytobiorcy prowadzonych przez bank lub inne banki,

- inne, na zasadach ogólnych, do uzgodnienia z bankiem

Odnawialny

 

Nie

Ubezpieczenie kredytu

 

Nie

Forma prowadzenia rozliczeń z US

Rozwiń

Dowolna

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

Negocjowana

Oprocentowanie nominalne

 

Oprocentowanie rzeczywiste

 

Miesięczna rata

 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

 

0 zł

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

1 750 zł

Prowizja wynosi min. 3,5% kwoty kredytu

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

2.50 %

Prowizja od niewykorzystanych środków wynosi min. 2,5% rocznie

Wcześniejsza spłata

Rozwiń

5.00 %

Prowizja wynosi 5% i jest naliczana od kwoty spłaconej przed terminem

KomentarzeOprocentowanie kredytu jest stałe, a jego wysokość jest negocjowana

Plusy oferty

  • Bank nie wymaga ubezpieczenia kredytu.

Minusy oferty

  • Kredyt udzielany jest tylko w PLN.
  • Minimalny wymagany okres działania firmy to 12 miesięcy.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.