Crédit Agricole Kredyt inwestycyjny

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 500 000 zł, okres kredytowania: 11 miesięcy

Kredyt

500 000 zł

Marża

1.95 %

Prowizja

1.50 %

Ocena klientów
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem (zobacz) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (zobacz)

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

Rozwiń

4 000 000 zł

Bank udziela kredytu w kwocie od 10 000 PLN do 4 000 000 PLN.

Minimalny okres prowadzenia firmy

Rozwiń

24 miesiące

Minimalny wymagany okres działania firmy to 24 miesiące.

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie inwestycji przedsiębiorcy w rzeczowy majątek trwały związany z podstawową działalnością Klienta (z wyłączeniem nieruchomości). Możliwe jest refinansowanie nakładów własnych poniesionych przez firmę oraz przeniesienie kredytu inwestycyjnego z innego banku.

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

Z kredytu mogą skorzystać:
1) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osobiście (w tym wykonujące wolne zawody) lub w formie spółki cywilnej,
2) spółki osobowe prawa handlowego:
a) spółki jawne,
b) spółki partnerskie,
c) spółki komandytowe,
d) spółki komandytowo-akcyjne,
3) spółki kapitałowe prawa handlowego:
a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) spółki akcyjne.

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Zaświadczenie

Wymagana dokumentacja finansowa, zaświadczenie z ZUS. Nie wymagane zaświadczenia z US. Nie jest wymagany biznes plan i prognozy finansowe.

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Tak

Zabezpieczeniem kredytu może być, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Konta Biznes prowadzonego w Credit Agricole Banku; przewłaszczenie/hipoteka wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia środka trwałego/nieruchomości; poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND lub gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego.

Odnawialny

 

Nie

Ubezpieczenie kredytu

Rozwiń

Nie

Bank nie wymaga ubezpieczenia.

Forma prowadzenia rozliczeń z US

Rozwiń

Bank akceptuje wszystkie formy prowadzenia rozliczeń z US.

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

1.95 %

Oprocentowanie nominalne

 

3.68 %

Oprocentowanie rzeczywiste

 

3.75 %

Miesięczna rata

 

46 988 zł

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

Rozwiń

0 zł

Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku.

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

7 500 zł

Prowizja przygotowawcza wynosi od 1,5% min. 200 zł.

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

0.00 %

Bank nie pobiera prowizji od niewykorzystanych środków.

Wcześniejsza spłata

Rozwiń

2.00 %

Bank pobiera opłatę za wcześniejszą spłatę w wysokości 2%.

Komentarze

Wysokość marży od 1,95%.

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Marża banku wynosi od 1,95%.

Plusy oferty

  • Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US
  • Możliwa karencja w spłacie kapitału, a także możliwe harmonogramy sezonowe i indywidualne.

Minusy oferty

  • Wymagane są zaświadczenia z ZUS.
  • Bank udziela kredytu jedynie w PLN.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem (zobacz) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (zobacz)