Bank Zachodni WBK Kredyt inwestycyjny Unijny

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 500 000 zł, okres kredytowania: 11 miesięcy

Kredyt

500 000 zł

Marża

Negocjowana

Prowizja

3.50 %

Ocena klientów
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

Rozwiń

Negocjowana

Minimalna kwota kredytu wynosi 10 tys. PLN, maksymalna kwota kredytu nie jest określona, zależna jest od zdolności kredytowej klienta.

Minimalny okres prowadzenia firmy

 

12 miesięcy

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów przeznaczonych na odtworzenie lub zwiększanie rzeczowych aktywów trwałych i długoterminowych aktywów finansowych Kredytobiorcy oraz kredytowanie etapu przygotowawczego projektu badawczo - rozwojowego obejmującego koszty miękkie (np.doradztwo, patenty, koszty zakupu licencji itp.) realizowanego ze środków unijnych. Możliwość zrefinansowania kosztów poniesionych przez
kredytobiorcę bądź sfinansowania przyszłych zobowiązań finansowych, wynikających ze świadczonych przez wyspecjalizowane Podmioty zewnętrzne usług doradztwa unijnego.

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

Kredyt przeznaczony jest dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Oświadczenie

Zaświadczenie z ZUS, US wymagane jest od nowych klientów przy kwocie kredytu pow.100 tys PLN, dla pozostałych - dowody wpłat i oświadczenie majątkowe. Busines plan + prognozy wymagane są dla kredytów powyżej 500 tys PLN i dłuższych niż 3 lata

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Tak

Forma zabezpieczenia kredytu na zasadach ogólnych, do uzgodnienia z Bankiem, preferowane cesja wierzytelności z dotacji unijnej

Odnawialny

 

Nie

Ubezpieczenie kredytu

Rozwiń

Nie

Klienci mogą skorzystać z nieobowiązkowego ubezpieczenia Biznes Gwarant dla Kredytobiorców kredytów firmowych.

Forma prowadzenia rozliczeń z US

Rozwiń

Brak wymogów.

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

Negocjowana

Oprocentowanie nominalne

 

Oprocentowanie rzeczywiste

 

Miesięczna rata

 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

Rozwiń

0 zł

Bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku.

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

17 500 zł

min. 3,5% kwoty kredytu, nie mniej niż 500 PLN

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

2.50 %

Prowizja od niewykorzystanych środków wynosi min. 2,5% rocznie.

Wcześniejsza spłata

Rozwiń

5.00 %

min. 5% naliczana od kwoty spłaconej przed terminem

Komentarze

Oprocentowanie oparte jest o stawkę rynku międzybankowego WIBOR/LIBOR/EURIBOR + marża negocjowana, preferencyjne oprocentowanie przy zastosowaniu cesji wierzytelności z dotacji unijnej.


Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu.

Plusy oferty

  • Kredyt udzielany jest na okres maksymalnie do 15 lat.
  • Niższy udział własny (15%) niż przy standardowych kredytach inwestycyjnych (20%)
  • Bank udziela kredytu w kilku walutach

Minusy oferty

  • Minimalny wymagany okres działania firmy to 12 miesięcy.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.