Bank BPS Kredyt Szybka Inwestycja

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 20 000 000 zł, okres kredytowania: 12 miesiąc

Kredyt

20 000 000 zł

Marża

1.50 %

Prowizja

1.50 %

Ocena klientów
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

 

1 000 000 zł

Minimalny okres prowadzenia firmy

 

12 miesięcy

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Finansowanie inwestycji związanych z:

1) zakupem środków transportu

2) zakupem maszyn i urządzeń

3) zakupem nieruchomości

4) zakupem budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności gospodarczej

5) remontem/adaptacją budynków lub pomieszczeń

6) zakupem sprzętu biurowego

7) spłatą kredytu inwestycyjnego

8) wykupem środków trwałych z leasingu

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

Klient prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Zaświadczenie

Do uzyskania kredytu wymagane jest:

- zaświadczenie ZUS i US (dokument wymagany w momencie podpisywania umowy kredytowej)

- dokumenty finansowe

Brak konieczności przedłożenia biznes planu

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Tak

1.Jedyną rzeczową formą zabezpieczenia spłaty może być ruchomość/nieruchomości będąca przedmiotem kredytowania

2.Obligatoryjną prawną formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest:

1)zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej będącej przedmiotem kredytowania wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej lub

2)hipoteka na kredytowanej nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w przypadku, gdy przedmiotem kredytowania jest nieruchomość zabudowana;

3)pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank;

4)weksel własny in blanco Kredytobiorcy, wraz z deklaracją wekslową

Odnawialny

 

Nie

Ubezpieczenie kredytu

 

Nie

Forma prowadzenia rozliczeń z US

 

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

1.50 %

Oprocentowanie nominalne

 

3.22 %

Oprocentowanie rzeczywiste

 

3.27 %

Miesięczna rata

 

1 720 333 zł

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

 

0 zł

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

300 000 zł

Prowizja przygotowawcza wynosi od 1,5%

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

3.00 %

Prowizja od niewykorzystanych środków wynosi od 3%

Wcześniejsza spłata

Rozwiń

1.00 %

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi:

do 2 lat - 2%

powyżej 2 lat - 1%

Komentarze

Oprocentowanie składa się ze wskaźnika WIBOR 3M + marża Banku od 1,5 do 3,5 (marża uzależniona od oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Klienta)

Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu

Plusy oferty

  • Wysoka maksymalna kwota kredytu.
  • Możliwość finansowania nawet do 90% inwestycji
  • Brak wymogu dostarczenia prognoz finansowych i biznesplanu

Minusy oferty

  • Bank pobiera prowizję za rozpatrzenie wniosku.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.