PKO Bank Polski Pożyczka hipoteczna MSP

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 1 000 000 zł, okres kredytowania: 1 lata

Kredyt

1 000 000 zł

Marża

Negocjowana

Prowizja

1.50 %

Ocena klientów

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Comperia.pl S.A., z siedzibą przy ulicy Konstruktorskiej 13, Warszawa 02-673, moich danych osobowych (w tym także na cel tworzenia baz danych) w celu przekazania ich do Partnerów Spółki i kontaktu ze strony Banku i Partnerów Spółki w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki, oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści Danych, ich poprawiania i usuwania stosownie do Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z treścią dostępnej na stronie WWW Polityką prywatności, akceptuję jej warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A., z siedzibą przy ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, jako administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych (w tym przesyłanie Newslettera), w tym na udostępnianie moich danych Partnerom, renomowanym dostawcom produktów lub usług oraz na otrzymywanie od. ww podmiotów informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Zobacz szczegóły
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem (zobacz) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (zobacz)

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

Rozwiń

2 000 000 zł

Minimalna kwota kredytu wynosi 5 000 zł. Maksymalna kwota nie może być wyższa niż 2 000 000 PLN oraz 60% aktualnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.

Minimalny okres prowadzenia firmy

Rozwiń

0 miesięcy

Bank nie określa minimalnego wymaganego okresu działania firmy.

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

Z kredytu mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach spółek cywilnych osób fizycznych, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek jawnych i spółek partnerskich, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, z wyłączeniem rolników indywidualnych prowadzących działalność rolniczą w formie:
a) indywidualnych gospodarstw rolnych,
b) działów specjalnych produkcji rolnej.

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Zaświadczenie

Bank wymaga zaświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa i ZUS lub KRUS, nie jest wymagany biznes plan.

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Tak

Obowiązkowym zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej na terytorium Polski będącej współwłasnością lub przedmiotem użytkowania wieczystego pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej albo na spółdzielczym prawie do lokalu. Dodatkowo bank może wymagać zabezpieczenia w postaci przelewu wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (z wyjątkiem hipoteki ustanowionej na nieruchomości niezabudowanej). Do czasu ustanowienia hipoteki stosuje się zabezpieczenie przejściowe w formie ubezpieczenia spłaty pożyczki (w towarzystwie ubezpieczeniowym akceptowanym przez Bank) albo w innej formie akceptowanej przez Bank, które jest warunkiem wystarczającym do uruchomienia środków pieniężnych.

Odnawialny

 

Nie

Ubezpieczenie kredytu

Rozwiń

Nie

Ubezpieczenie nieobowiązkowe.

Forma prowadzenia rozliczeń z US

Rozwiń

Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US, z wyłączeniem jedynie rolników.

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

Negocjowana

Oprocentowanie nominalne

 

Oprocentowanie rzeczywiste

 

Miesięczna rata

 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

Rozwiń

0 zł

Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku.

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

15 000 zł

Koszt prowizji za udzielenie kredytu wynosi od 1,5%.

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

0.00 %

Koszt prowizji od niewykorzystanych środków wynosi 0,006% dziennie. Prowizję pobiera się za każdy dzień niewykorzystania, od dnia faktycznego postawienia pożyczki lub transzy do dyspozycji pożyczkobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie pożyczki lub transzy włącznie albo do dnia złożenia przez klienta rezygnacji z wykorzystania kredytu lub pożyczki lub transzy.

Wcześniejsza spłata

Rozwiń

2.00 %

Koszt opłaty za wcześniejszą spłatę wynosi 2%.

Komentarze

Oprocentowanie oparte jest o stawkę referencyjną + marża banku. Wysokość marży jest uzależniona od okresu spłaty pożyczki oraz stosunku wartości nieruchomości do kwoty pożyczki.

Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu.

Plusy oferty

  • Bank udziela kredytu na okres maksymalnie do 15 lat.
  • Bank nie określa minimalnego wymaganego okresu działania firmy.

Minusy oferty

  • Bank wymaga zaświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa i ZUS lub KRUS.
  • Bank wymaga zabezpieczenia kredytu.
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Zobacz szczegóły
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem (zobacz) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (zobacz)