Bank BPS Kredytowa linia hipoteczna

<< Wróć do wyników wyszukiwania

Przykładowe parametry dla: 1 000 000 zł, okres kredytowania: 1 lata

Kredyt

1 000 000 zł

Marża

Negocjowana

Prowizja

2.00 %

Ocena klientów
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Opis oferty

Maksymalna kwota kredytu

Rozwiń

5 000 000 zł

Minimalna kwota kredytu wynosi 50 tys. PLN. Maksymalna wysokość kredytu może wynieść:
5 000 000 PLN – dla Klientów rozliczających się na zasadzie pełnej księgowości oraz księgi przychodów i rozchodów,
2 000 000 PLN – dla Klientów prowadzących działalność rolniczą,
1 000 000 PLN – dla Klientów rozliczających się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Minimalny okres prowadzenia firmy

Rozwiń

12 miesięcy

Minimalny wymagany okres prowadzenia działalności wynosi 12 miesięcy.

Przeznaczenie kredytu

Rozwiń

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.

Jednostki mogące skorzystać z kredytu

Rozwiń

Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego, z wyłączeniem Klientów rozliczającym się w formie karty podatkowej.

Dodatkowe informacje

Podstawa przyznania kredytu

Rozwiń

Zaświadczenie

Do uzyskania kredytu wymagane jest:
- zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami do ZUS i US,
- dokumenty finansowe.

Zabezpieczenie kredytu

Rozwiń

Tak

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:
1)hipoteka (docelowo na pierwszym miejscu) na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym, należącej/cym do Wnioskodawcy
2)przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką, (jeśli nieruchomość jest zabudowana);
3)pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank;
4)weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.

Odnawialny

 

Tak

Ubezpieczenie kredytu

Rozwiń

Nie

Ubezpieczenie nie jest wymagane.

Forma prowadzenia rozliczeń z US

Rozwiń

Dowolna forma prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego, z wyłączeniem Klientów rozliczającym się w formie karty podatkowej.

Koszty kredytu

Minimalna marża banku

 

Negocjowana

Oprocentowanie nominalne

 

Oprocentowanie rzeczywiste

 

Miesięczna rata

 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

Rozwiń

0 zł

Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku.

Prowizja przygotowawcza

Rozwiń

20 000 zł

Prowizja przygotowawcza wynosi min. 2% min 200 zł.

Prowizja od niewykorzystanych środków

Rozwiń

3.00 %

Prowizja od niewykorzystanych środków wynosi min. 3%.

Wcześniejsza spłata

Rozwiń

1.00 %

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi:
do 1 roku - 2%
powyżej 1 roku - 1%

Komentarze

Oprocentowanie kredytu składa się ze wskaźnika WIBOR 3M oraz marży banku, która uzależniona jest od oceny zdolności i wiarygodności kredytowej.

Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu.

Plusy oferty

  • Wysoka maksymalna wysokość kredytu
  • Bank nie wymaga wykupienia ubezpieczenia.

Minusy oferty

  • Pobierana jest prowizja przygotowawcza
Złóż wniosek i sprawdź inne oferty
Chcę otrzymywać Newsletter Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
Zgadzam się na kontakt doradcy Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.
Zgadzam się na marketing podmiotów trzecich Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A.
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.