17.11.2011, 10:08

Kredyty dla firm- jakie są możliwości?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Dla wielu firm kredyty są jedyną możliwością, by sfinansować inwestycję lub by utrzymać płynność finansową. Uzyskanie kredytu dla firmy jest bardzo kłopotliwe, wymaga wielu zabezpieczeń oraz dopełnienia mnóstwa formalności. Czasem jest to jednak jedyny sposób, by osiągnąć zakładany cel, dlatego warto poznać możliwości, jakie oferują nam banki.

Przedsiębiorcy najczęściej korzystają z czterech rodzajów kredytów dla firm: kredytu inwestycyjnego, kredytu obrotowego, kredytu w rachunku bieżącym i linii kredytowej.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny, jak sama nazwa wskazuje, służy sfinansowaniu inwestycji zakładanej przez przedsiębiorcę. Są trzy rodzaje kredytów inwestycyjnych dla firm. Pierwszy to kredyt na wyposażenie, przydzielany na zakup lub unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa np. sprzętu, komputerów czy maszyn. Drugi to kredyt na restrukturyzację, przeznaczony na wydatki związane z restrukturyzacją firmy. Trzeci rodzaj kredytów inwestycyjnych to kredyt na zakup, skierowany do osób, które planują stworzyć nowe obiekty przemysłowe.

Przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie kredytu inwestycyjnego musi złożyć wniosek o kredyt. Należy w nim przedstawić biznes plan, udokumentować trafność i efektywność inwestycji oraz oszacować przychody. Warto wnioski złożyć w kilku bankach, ponieważ będziemy mieli możliwość porównać kilka ofert i wybrać najlepszą dla siebie.

Kredyty inwestycyjne przyznawane są na okres od roku do 15 lat. Kredyt można spłacać jednorazowo lub w ratach. Jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego dla firm banki stosują: wpis do hipoteki nieruchomości, blokadę rachunku bankowego, weksel In blanco oraz cesję wierzytelności. Dodatkowo banki zastrzegają sobie prawo do kontrolowania, czy środki z kredytu inwestycyjnego wykorzystywane są w określony w umowie sposób.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy wybierają przedsiębiorcy, którzy potrzebują środków na finansowanie bieżącej działalności firmy. Pieniądze w ten sposób otrzymane, można przeznaczyć na zakup towarów, surowców, materiałów czy usług oraz na zapłatę nieprzeterminowanych zobowiązań.

Wysokość kredytu obrotowego zależy od wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku firmowym oraz od kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Część banków uzależnia wysokość kredytu np. od zrealizowanej przez firmę sprzedaży. Kredyt obrotowy spłacany jest jednorazowo lub w ratach, natomiast co miesiąc naliczane są odsetki.

Jeśli przedsiębiorca chce otrzymać kredyt obrotowy, musi złożyć w banku aktualne dokumenty rejestracyjne formy (NIP, REGON, wpis so ewidencji, KRS) oraz dokumenty finansowe firmy za ostatni rok. Załatwienie wszystkich formalności trwa ok. 7 dni, a po podpisaniu umowy bank ma 2 dni robocze na przelanie środków na konto naszej firmy.

Kredyty obrotowe dla firm oprocentowane są na poziomie 5- 10%. Banki pobierają również różnego rodzaju prowizje- za rozpatrzenie wniosku, za udzielenie kredytu, za zwiększenie kwoty kredytu w trakcie trwania umowy, za prolongatę terminu spłaty czy za zmianę warunków umowy.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym to tak naprawdę limit debetowy, którego wysokość i czas trwania bank określa w umowie. Aby uzyskać tego rodzaju kredyt, musimy od jakiegoś czasu(minimum 3 miesiące) posiadać rachunek firmowy w danym banku. Limit kredytu wyliczany jest na podstawie wysokości obrotów na rachunku bieżącym, poziomu zdolności kredytowej, rodzaju proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Kredyt w rachunku bieżącym przyznawany jest z reguły na rok. Wszystkie wpływy na rachunek pomniejszają aktualne zadłużenie. Odsetki naliczane są od wysokości faktycznego zadłużenia i pobierane są co miesiąc z rachunku. Dzięki temu spłata odsetek wliczana jest w ciężar limitu kredytowego. Spłata kredytu następuje automatycznie z bieżących wpływów na nasz rachunek.

Kredyt w rachunku bieżącym oprocentowany jest według stałej lub zmiennej stopy procentowej ustalanej z uwzględnieniem stawki WIBOR i marży banku. Oprocentowanie to waha się między 5- 10% w skali roku.

Linia kredytowa

Linia kredytowa, podobnie jak kredyt w rachunku bieżącym ma charakter limitu debetowego, ale prowadzona jest w oddzielnym koncie bankowym. Z tego powodu środki wpłacane na rachunek bieżący firmy nie stanowią automatycznie spłaty zadłużenia.

Linia kredytowa oprocentowana jest według stałej lub zmiennej stopy procentowej ustalanej z uwzględnieniem stawki WIBOR i marży banku. Oprocentowanie to waha się między 5- 10% w skali roku.

Każdy przedsiębiorca z ofert banków może wybrać optymalne rozwiązania finansowe dla swojej firmy. Warto jednak pamiętać, że szanse na kredyty dla firm maleją, gdy firma prowadzi działalność krócej niż rok, wykazuje straty, zalega z opłatami ZUS lub US oraz gdy nie posiada żadnych zabezpieczeń.

Marta Ośko

Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (17.11.2011).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2770 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora

Comperia.pl poleca
1970-01-01