16.11.2011, 15:10

Kredytometr Comperii: Październikowa odwilż dla posiadaczy kredytów walutowych

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Październik był łaskawy dla wszystkich zadłużonych w walutach obcych. W minionym miesiącu spadły raty kredytów denominowanych w euro, franku szwajcarskim oraz dolarze amerykańskim. W nieco gorszej sytuacji są posiadacze kredytów złotowych, ale na szczęście zmiana wysokości ich raty była raczej kosmetyczna.

Czym jest Kredytometr Comperii?

Kredytometr Comperii informuje, jak w danym okresie zmieniała się wysokość rat kredytów hipotecznych. W naszej analizie uwzględniamy kredyty na kwotę 200 tys. zł, których okres spłaty wynosi 30 lat. Przyjmujemy, że takie modelowe zobowiązania zostały zaciągnięte w październiku 2008 roku w polskim złotym oraz trzech najważniejszych walutach obcych tj. franku szwajcarskim, euro i dolarze amerykańskim.

Złoty odrabia straty

Względnie stabilna polska gospodarka oraz zbliżające się do końca negocjacje w sprawie problemów z zadłużeniem niektórych krajów strefy Euro spowodowały, że inwestorzy zagraniczni nieco przychylniej spojrzeli na ryzykowne aktywa. Przełożyło się to bezpośrednio na niewielkie umocnienie polskiego złotego wobec najważniejszych walut zagranicznych.

Tabela nr 1: Kredytometr Comperii - kursy walut
 
Kurs spłaty
 
data
Zmiana od
 
24-10-2011
Zmiana
tygodniowa
Zmiana
miesięczna
 Zmiana
półroczna
Zmiana
roczna
CHF
3,60 zł
-0,00 zł
-0,11 zł
0,42 zł
0,56 zł
EUR
4,45 zł
0,02 zł
-0,06 zł
0,38 zł
0,38 zł
USD
3,24 zł
0,01 zł
-0,10 zł
0,45 zł
0,32 zł
 
źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl


Od publikacji ostatniego Kredytometru polska waluta najbardziej umocniła się względem franka szwajcarskiego, który w przeciągu miesiąca potaniał o 11 groszy. Drugą z walut wobec których złoty odrobił część strat, był dolar amerykański. W tym przypadku umocnienie naszej waluty wyniosło 10 groszy. Najmniejsze zmiany można zauważyć w przypadku euro. Zmiana, jaką odnotowano w ciągu ostatniego miesiąca wyniosła 6 groszy.

Oprocentowanie bez zmian

Banki centralne w Polsce, Stanach Zjednoczonych i w Europie nie wprowadziły znaczących zmian w stopach procentowych, dzięki czemu oprocentowanie kredytów pozostało na praktycznie nie zmienionym poziomie. Wahania były raczej kosmetyczne i wynikały głównie z operacji przeprowadzanych na rynku międzybankowym.

Tabela nr 2: Kredytometr Comperii - oprocentowanie
 
Oprocentowanie
 
data
Zmiana od (w punktach procentowych)
 
24-10-2011
Zmiana
tygodniowa
Zmiana
miesięczna
 Zmiana
półroczna
Zmiana
roczna
PLN
5,83%
0,08%
0,08%
0,54%
0,99%
CHF
1,41%
0,00%
0,03%
-0,15%
-0,13%
EUR
3,05%
0,01%
0,02%
0,19%
0,55%
USD
2,14%
0,02%
0,06%
0,15%
0,13%
 
źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Najmniejsze wahania wystąpiły w przypadku kredytów w euro oraz franku szwajcarskim. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że oprocentowanie kredytów w CHF jest obecnie niższe niż przed rokiem. Różnica w wysokości wynosi 0,13 pkt.proc. Jest to spowodowane ostatnią interwencją Narodowego Banku Szwajcarii, który już w sierpniu br. zapowiedział utrzymywanie stóp procentowych w tym kraju na poziomie bliskim zeru.

Nieco większe zmiany oprocentowania wystąpiły w przypadku zobowiązań zaciągniętych w złotym i dolarze amerykańskim. Szczególnie istotna jest tu zmiana oprocentowania kredytów w polskiej walucie. Powodem był nagły wzrost stawki rynkowej WIBOR, która podniosła się z poziomu 4,75 proc. do 4,83 proc.

Złoty w górę, waluty w dół

W przypadku wszystkich zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, wysokość rat analizowanych kredytów spadła. Wynika to po części ze stabilnego zachowania oprocentowania takich pożyczek oraz z umocnienia się polskiego złotego wobec EUR, CHF i USD. Niestety dobre informacje ominęły posiadaczy zobowiązań zaciągniętych w polskim złotym. W ich przypadku wysokość płaconych rat nieznacznie wzrosła.

Tabela nr 3: Kredytometr Comperii - wysokość rat
 
Wysokość raty
 
data
Zmiana od
 
24-10-2011
Zmiana
tygodniowa
Zmiana
miesięczna
 Zmiana
półroczna
Zmiana
roczna
PLN
1 177,33 zł
10,18 zł
10,18 zł
67,96 zł
123,16 zł
CHF
1 080,20 zł
-1,14 zł
-29,18 zł
105,17 zł
150,67 zł
EUR
1 005,93 zł
5,78 zł
-12,06 zł
107,08 zł
148,26 zł
USD
900,17 zł
5,99 zł
-20,81 zł
140,14 zł
102,57 zł
 
źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Wszyscy posiadacze kredytów walutowych mogą zatem mijający miesiąc uznać za udany. Szczególnie zadowolone mają prawo być osoby posiadające kredyt we franku szwajcarskim, bowiem wysokość ich raty spadła niemal o 30 zł. Dalej, posiadacze zobowiązań w dolarach – z ratą niższa o prawie 21 zł, na końcu zaś zadłużeni w euro – ci ostatni mają nieco ponad 12 zł mniej do zapłacenia.

Na spłatę kredytu hipotecznego więcej pieniędzy z domowego budżetu będą musieli przeznaczyć posiadacze kredytów złotowych. Wysokość obecnie płaconej przez nich raty okazała się bowiem o ponad 10 zł wyższa od tej sprzed miesiąca. Jeszcze gorzej sprawa wygląda w ujęciu rocznym, ponieważ wspomniana różnica wynosi już niemal 124 zł.


Jacek Kasperczyk

Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (16.11.2011).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2765 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora