Komisja Nadzoru Finansowego

KNF

KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) to organ administracji publicznej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce.

Struktura i historia KNF

W skład Komisji Nadzoru Finansowego wchodzi siedem osób - Przewodniczący KNF, dwoje Zastępców Przewodniczącego oraz czworo pozostałych członków - przedstawicieli kolejno: Ministra Finansów, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Prezydenta RP. Kadencja Przewodniczącego KNF trwa 5 lat. Przewodniczącego KNF powołuje Prezes Rady Ministrów, on też sprawuje nadzór nad działalnością Komisji.

Organem, poprzez który Komisja Nadzoru Finansowego wykonuje swe zadania jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Do 31 grudnia 2007 roku nadzór nad sektorem bankowym w Polsce prowadziła Komisja Nadzoru Bankowego. Jej organem wykonawczym był Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, działający w strukturach Narodowego Banku Polskiego.

Zadania Komisji Nadzoru Finansowego

Podstawowym zadaniem Komisji Nadzoru Finansowego jest kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku finansowego w kraju. Funkcję tę wypełnia np. poprzez wydawanie rekomendacji bankom czy kontrolę funkcjonowania banków i instytucji finansowych. Komisja Nadzoru Finansowego jest organem nadającym zezwolenia na prowadzenie określonej działalności, np. licencje bankowe. Komisja przeprowadza także egzaminy m.in. na maklerów giełd towarowych czy papierów wartościowych, aktuariuszy czy doradców inwestycyjnych. Komisja Nadzoru Finansowego jest także stroną przy tworzeniu aktów prawnych dotyczących nadzoru finansowego w kraju. KNF podejmuje także działania w zakresie edukacyjnym i informacyjnym. Kolejnym zadaniem Komisji Nadzoru Finansowego jest podejmowanie działań zmierzających w kierunku rozwoju rynku finansowego i jego konkurencyjności. KNF prowadzi także rejestr podmiotów sektora finansowego w Polsce (np. sektora bankowego, sektora kas spółdzielczych czy rynku ubezpieczeniowego) oraz podmiotów wykonujących czynności bankowe bez odpowiedniego zezwolenia.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Jest zgoda KNF na połączenie Millennium i Euro Banku
Komisja Nadzoru Finansowego wydała we wtorek zezwolenie na przeniesienie całego majątku Euro Banku na rzecz Millennium. 11 listopada 2019 r. marka eurobank zniknie z rynku, a dotychczasowe placówki i bankomaty banku zostaną oznaczone logotypem Banku Millennium.
eXbino.com na czarnej liście KNF
Na liście ostrzeżeń publicznych KNF znalazł się wczoraj nowy podmiot – eXbino.com. To marka, pod którą zagraniczny przedsiębiorca sprzedawał inwestycje w opcje binarne, działając bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Czy Forex się opłaca?... Prawie 80% klientów traci
Tylko co piąty gracz zarabia na foreksie. Pozostali rok kończą na minusie. W 2016 roku aż 79,3% osób korzystających z e-platform rynku forex poniosło straty – wynika z danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Takie proporcje utrzymują się już od lat.
Inwestowanie w aparthotele - UKNF i UOKiK ostrzegają przed ryzykiem
Inwestowanie w nieruchomości nigdy nie gwarantuje zysku, zwłaszcza gdy mowa o coraz popularniejszych wśród prywatnych inwestorów aparthotelach (in. condohotelach). Wbrew temu, co głosi wiele reklam, kupowanie pokoi na wynajem może nie tylko nie dać zarobić więcej niż na lokacie, ale i przynieść duże straty - ostrzegają wspólnie UKNF i UOKiK.
Nowy bank kusi pięcioletnią lokatą na 4%
Dziś rano oficjalnie powitaliśmy nowy bank na polskim rynku finansowym: Banca Farmafactoring z BFF Group. Działalność banku będzie się skupiać na oferowaniu depozytów online, a zachętą dla nowych klientów mają być przede wszystkim długoterminowe lokaty z oprocentowaniem nawet do 4%.