Komisja Nadzoru Finansowego

KNF

KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) to organ administracji publicznej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce.

Struktura i historia KNF

W skład Komisji Nadzoru Finansowego wchodzi siedem osób - Przewodniczący KNF, dwoje Zastępców Przewodniczącego oraz czworo pozostałych członków - przedstawicieli kolejno: Ministra Finansów, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Prezydenta RP. Kadencja Przewodniczącego KNF trwa 5 lat. Przewodniczącego KNF powołuje Prezes Rady Ministrów, on też sprawuje nadzór nad działalnością Komisji.

Organem, poprzez który Komisja Nadzoru Finansowego wykonuje swe zadania jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Do 31 grudnia 2007 roku nadzór nad sektorem bankowym w Polsce prowadziła Komisja Nadzoru Bankowego. Jej organem wykonawczym był Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, działający w strukturach Narodowego Banku Polskiego.

Zadania Komisji Nadzoru Finansowego

Podstawowym zadaniem Komisji Nadzoru Finansowego jest kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku finansowego w kraju. Funkcję tę wypełnia np. poprzez wydawanie rekomendacji bankom czy kontrolę funkcjonowania banków i instytucji finansowych. Komisja Nadzoru Finansowego jest organem nadającym zezwolenia na prowadzenie określonej działalności, np. licencje bankowe. Komisja przeprowadza także egzaminy m.in. na maklerów giełd towarowych czy papierów wartościowych, aktuariuszy czy doradców inwestycyjnych. Komisja Nadzoru Finansowego jest także stroną przy tworzeniu aktów prawnych dotyczących nadzoru finansowego w kraju. KNF podejmuje także działania w zakresie edukacyjnym i informacyjnym. Kolejnym zadaniem Komisji Nadzoru Finansowego jest podejmowanie działań zmierzających w kierunku rozwoju rynku finansowego i jego konkurencyjności. KNF prowadzi także rejestr podmiotów sektora finansowego w Polsce (np. sektora bankowego, sektora kas spółdzielczych czy rynku ubezpieczeniowego) oraz podmiotów wykonujących czynności bankowe bez odpowiedniego zezwolenia.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
eXbino.com na czarnej liście KNF
Na liście ostrzeżeń publicznych KNF znalazł się wczoraj nowy podmiot – eXbino.com. To marka, pod którą zagraniczny przedsiębiorca sprzedawał inwestycje w opcje binarne, działając bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Czy Forex się opłaca?... Prawie 80% klientów traci
Tylko co piąty gracz zarabia na foreksie. Pozostali rok kończą na minusie. W 2016 roku aż 79,3% osób korzystających z e-platform rynku forex poniosło straty – wynika z danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Takie proporcje utrzymują się już od lat.
Bitcoin to nie pieniądz. NBP i KNF ostrzegają przed kryptowalutami
Rosnące w Polsce zainteresowanie kryptowalutami, na czele z bitcoinem, budzi coraz większe obawy ze strony krajowego nadzoru finansowego, organów rządowych i całego środowiska bankowego. NBP wraz z KNF stworzyli nawet dedykowaną, „antybitcoinową” stronę internetową, której celem jest uświadamianie konsumentów o ryzyku, jakie niesie inwestowanie w wirtualne „waluty”, również te mniej znane, takie jak litecoin czy ether. Serwis dostępny jest pod adresem uwazajnakryptowaluty.pl.
ING Bank Śląski przejmuje Bieszczadzką SKOK
Wczoraj ING Bank Śląski dostał zielone światło od Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie Bieszczadzkiej SKOK w Sanoku. Bank już od dziś zarządza majątkiem kasy, jednak pełne wchłonięcie SKOK w struktury ING rozpocznie się 1 września 2017 r. Do tego czasu kasa będzie obsługiwała swoich klientów na dotychczasowych zasadach.
Koniec z haczykami w reklamach kredytów mieszkaniowych!
Jednoznaczne, rzetelne i zrozumiałe – takie mają być teraz reklamy kredytów mieszkaniowych (pod groźbą karty dla nieposłusznych banków). Obowiązek dostosowania przekazów marketingowych do rygorystycznych wymogów nadzoru finansowego wprowadza wchodząca w życie już w tę sobotę (22 lipca 2017 r.) ustawa o kredycie hipotecznym.