Szczegóły oferty
Bank Pekao S.A.
Bank Pekao S.A.

Pekao VISA Credit Gold

Średnia ocena naszych klientów:
Organizacja płatnicza:
VISA
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku):
7,2%
Wysokość limitu wydatków:
Od 5 000 zł do 50 000 zł
Długość okresu bezodsetkowego:
55 dni
Koszt przyznania karty:
0 zł
Okres ważności karty:
5 lat
Opłata roczna za użytkowanie karty:
150 zł
Wysokość minimalnej spłaty kredytu:
10% ,min. 50 PLN
Prowizja za wypłatę gotówki:
3,5% - min. 4 PLN w bankomatach banku oraz sieci Euronet
Koszt ubezpieczenia karty:
0
Możliwość wyboru dnia spłaty zadłużenia:
TAK
Dodatkowe usługi:
Każdy Posiadacz karty Pekao MasterCard/VISA Credit GOLD oraz 2 osoby towarzyszące mu w podróży zagranicznej otrzymuje bezpłatnie Pakiet Ubezpieczeń Turystycznych, TUiR Allianz Polska SA, który obejmuje ubezpieczenie w Podrózy zagranicznej, w tym:
• następstw nieszczęśliwych wypadków (do 100 000 zł),
• kosztów leczenia poza granicami kraju (do 100 000 zł),
• kosztów transportu i repatriacji (do wysokości kosztów leczenia),
• kosztów wizyty osoby bliskiej, w przypadku konieczności jego hospitalizacji (do 5 000 zł),
• kosztów związanych z udzieleniem przez ubezpieczyciela natychmiastowej pomocy assistance w zakresie określonym w warunkach ubezpieczenia,
• kosztów opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego (do 1 000 zł),
• kosztów zaginięcia, uszkodzenia bagażu podróżnego (do 2 000 zł),
• kosztów opóźnienia lotu (do 1 000 zł),
• assistance informacyjny - informacje związane z podróżą jak: język urzędowy, pogoda, wymagane szczepienia, trasy przejazdu, połączenia komunikacyjne i inne.

Dodatkowo, każdy Klient zyskuje:
• brak prowizji za przewalutowanie transakcji w walutach obcych (płatności w popularnych walutach rozliczanie są po kursach Banku)
• bezpłatne zabezpieczenie 3-D Secure, które zapewnia bezpieczeństwo płatności w Internecie
• atrakcyjny program rabatowy "Galeria rabatów" oferującym zniżki aż do 30% (http://www.rabatypekao.pl/)
• możliwość otrzymywania praktycznych powiadomień SMS
• możliwość wyboru wizerunku karty z ponad 70 wzorów, bez dodatkowych opłat
• płatności mobilne ApplePay, GooglePay, GarminPay, lub FitbitPay (możliwość dołączenia karty jako źródła pieniądza)
• 4x więcej punktów w programie „Bezcenne Chwile”

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy