Szczegóły oferty
Bank Pekao S.A.
Bank Pekao S.A.

Pekao VISA Credit Silver

Średnia ocena naszych klientów:
Organizacja płatnicza:
VISA
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku):
7,2%
Wysokość limitu wydatków:
Od 1 000 zł do 20 000 zł
Długość okresu bezodsetkowego:
55 dni
Koszt przyznania karty:
0 zł
Okres ważności karty:
5 lat
Opłata roczna za użytkowanie karty:
70 zł
Wysokość minimalnej spłaty kredytu:
10%, min. 50 PLN
Prowizja za wypłatę gotówki:
3,5% - min. 4 PLN w bankomatach banku oraz sieci Euronet
Koszt ubezpieczenia karty:
0
Możliwość wyboru dnia spłaty zadłużenia:
TAK
Dodatkowe usługi:
Każdy Posiadacz karty Pekao MasterCard Credit SILVER otrzymuje bezpłatnie Pakiet Ubezpieczeń Turystycznych TUiR Allianz Polska SA, który obejmuje ubezpieczenie w Podróży zagranicznej, w tym:
• następstw nieszczęśliwych wypadków (do 10 000 zł),
• kosztów leczenia poza granicami kraju (do 30 000 zł),
• kosztów transportu i repatriacji (do wysokości kosztów leczenia),
• kosztów pobytu osoby bliskiej, w przypadku konieczności jego hospitalizacji (do 5 000 zł),
• kosztów związanych z udzieleniem przez ubezpieczyciela natychmiastowej pomocy assistance w zakresie określonym w warunkach ubezpieczenia,
• assistance informacyjny - informacje związane z podróżą jak: język urzędowy, pogoda, wymagane szczepienia, trasy przejazdu, połączenia komunikacyjne i inne.

Dodatkowo, każdy Klient zyskuje:
• atrakcyjny program rabatowy "Galeria rabatów" oferującym zniżki aż do 30% (http://www.rabatypekao.pl/)
• brak prowizji za przewalutowanie transakcji we wszystkich walutach obcych
• rozliczanie transakcji w walutach obcych po kursach Banku
• bezpłatne zabezpieczenie 3-D Secure, które zapewnia bezpieczeństwo płatności w Internecie
• możliwość otrzymywania powiadomień SMS
-możliwość wyboru wizerunku karty z ponad 70 wzorów, bez dodatkowych opłat

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy