Szczegóły oferty
Bank Pekao S.A.
Bank Pekao S.A.

Pekao MasterCard Platinum

Średnia ocena naszych klientów:
Organizacja płatnicza:
MasterCard
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku):
8%
Wysokość limitu wydatków:
Od 10 000 zł do 150 000 zł
Długość okresu bezodsetkowego:
55 dni
Koszt przyznania karty:
0 zł
Okres ważności karty:
5 lat
Opłata roczna za użytkowanie karty:
500 zł
Wysokość minimalnej spłaty kredytu:
10%, min. 50 PLN
Prowizja za wypłatę gotówki:
3,5% - min. 7 PLN w bankomatach banku oraz sieci Euronet
Koszt ubezpieczenia karty:
0 PLN miesięcznie
Możliwość wyboru dnia spłaty zadłużenia:
TAK
Dodatkowe usługi:
Ubezpieczenie:
• następstw nieszczęśliwych wypadków (do 100 000 zł),
• kosztów leczenia poza granicami kraju (do 150 000 zł),
• kosztów transportu i repatriacji (do wysokości kosztów leczenia),
• kosztów wizyty osoby bliskiej, w przypadku konieczności jego hospitalizacji ( do 5 000 zł),
• kosztów opóźnienia dostarczenia bagażu (do 1000 zł),
• kosztów zaginięcia, uszkodzenia bagażu (do 2 000 zł),
• kosztów opóźnienia lotu (do 1 000 zł),
• kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy assistance w zakresie określonym w warunkach ubezpieczenia,
• odpowiedzialności cywilnej: szkody na osobie w czasie podróży (do 100 000 zł), szkody na rzeczy do (10 000 zł),
• assistance informacyjny - informacje związane z podróżą jak: język urzędowy, pogoda, wymagane szczepienia, trasy przejazdu, połączenia komunikacyjne i inne.
Pakiet Concierge - osobisty asystent
Do karty dołączona jest karta klubowa Priority Pass, która umożliwia dostęp do ponad 600 ekskluzywnych saloników na lotniskach całego świata, także dla osób towarzyszących; usługa Concierge
Dodatkowo, każdy Klient zyskuje:
• atrakcyjny program rabatowy "Galeria rabatów" oferującym zniżki aż do 30%
• brak prowizji za przewalutowanie transakcji we wszystkich walutach obcych
• rozliczanie transakcji w walutach obcych po kursach Banku
• bezpłatne zabezpieczenie 3-D Secure, które zapewnia bezpieczeństwo płatności w Internecie
• możliwość otrzymywania powiadomień SMS

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy