Kapitalizacja

Kapitalizacja

Pojęcie to ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, w terminologii bankowej jest to proces naliczania odsetek od ulokowanego czy zainwestowanego kapitału. Po wtóre, w terminologii giełdowej, to określenie giełdowej wartości spółki notowanej, albo całej giełdy.

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja odsetek to naliczanie odsetek od środków na danym produkcie oszczędnościowym (np. lokacie albo koncie oszczędnościowym) i doliczania ich do ulokowanego kapitału.

Zwykle na kontach oszczędnościowych odsetki są kapitalizowane co miesiąc. Podobnie jest na rachunkach osobistych, choć te zwykle są oprocentowane naprawdę symbolicznie (jeśli w ogóle). Z kolei na lokatach bankowych odsetki są najczęściej kapitalizowane raz, na zakończenie depozytu. Istnieją jednak oczywiście wyjątki, wszystko zależy od inwencji banku i tego, jak skonstruuje dany produkt oszczędnościowy.

Im częstsza kapitalizacja odsetek, tym więcej zysków wygeneruje dany depozyt. Wynika to z prostej zależności - po kapitalizacji odsetek wzrasta kapitał, a więc procentuje coraz więcej pieniędzy. Przykładowo, na rocznej lokacie na 20 tys. zł oprocentowanej na 10 proc. w skali roku z jednorazową kapitalizacją odsetek na koniec czasu zdeponowania środków (czyli po roku), zarobi się 2 tys. zł odsetek (brutto, nie uwzględniono 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych). Z kolei na podobnym depozycie, ale z comiesięczną kapitalizacją, wysokość odsetek po roku wyniesie 2 094 zł, czyli niemal 100 zł więcej.

Kapitalizacja na giełdzie

Kapitalizacja giełdowa to wartość giełdowa spółki. Jest równa iloczynowi obecnego kursu akcji i liczby akcji spółki pozostających w obrocie giełdowym. Przykładowo, jeśli kurs akcji danej spółki wynosi 30 zł za akcję, a na giełdzie jest 10 mln akcji tej spółki, to kapitalizacja tej spółki na dany moment wynosi 300 mln zł.

Kapitalizacja całej giełdy to z kolei łączna wartość papierów wartościowych notowanych na danej giełdzie, liczona wg ich bieżącego kursu.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Rodzaje obligacji skarbowych
Obligacje skarbowe to papiery wartościowe o oprocentowaniu porównywalnym do oprocentowania lokat, a sprzedawane przez Skarb Państwa za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Zanim zdecydujesz się na tę formę oszczędzania, powinieneś najpierw poznać rodzaje obligacji skarbowych, by wybrać te najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.
Czy sposób kapitalizacji rzeczywiście ma znaczenie?
Jeśli chcesz jak najlepiej zadbać o swoje oszczędności, starając się zarobić na nich jak najwięcej, bez ryzyka, z pewnością starasz się  znaleźć najwyższej oprocentowane depozyty. Być możne nawet szukasz rozwiązania, które będzie się wiązało z jak najczęstszą kapitalizacją. Tylko, czy w dobie niskich stóp procentowych rzeczywiście to pozwoli ochronić Twoje pieniądze?