10.09.2013, 14:04

Alternatywne sposoby pomnażania zgromadzonych przez siebie środków

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 1 głosów)

Alternatywne sposoby pomnażania zgromadzonych przez siebie środków
Oszczędzanie od zawsze promowane było jako postawa zasługująca na pochwałę. Nie każdy jednak znajduje w sobie wystarczająco dużo silnej woli, by zacząć odkładanie środków na wyznaczony sobie cel, czy na „czarną godzinę”. Dodatkowo, rekordowo niskie stopy procentowe nie ułatwiają tego zadania. Banki starają się jednak wyjść naprzeciw potrzebom swoich klientów oferując coraz więcej różnego typu produktów oszczędnościowych i oszczędnościowo-inwestycyjnych.

Historycznie niskie stopy procentowe (stopa referencyjna na poziomie 2,5 proc.) nie zachęcają do oszczędzania. Lokaty, czyli najpopularniejsze wśród klientów produkty oszczędnościowe, oferują oprocentowanie w najlepszym wypadku na poziomie 5 proc., przy czym często produkty te dostępne są tylko jednorazowo, jako zachęta dla nowych klientów banku.

Wiele osób w takiej sytuacji szuka alternatywnego sposobu pomnażania zgromadzonych przez siebie środków. Z sytuacji tej korzystają więc banki rozszerzające swoje oferty o nowe produkty nastawione właśnie na oszczędzanie.

Dla sumiennych, regularnie odkładających pieniądze

Część banków proponuje swoim klientom programy systematycznego oszczędzania lub specjalne rachunki oszczędnościowe premiujące regularne ich zasilanie. Produkty tego typu z reguły nie oferują oprocentowania znacznie korzystniejszego niż lokata, zapewniają jednak lepszą motywację do oszczędzania metodą „małych kroczków”. Jako przykład może posłużyć „Moja rezerwa finansowa” w Credit Agricole czy „Dream saver” z oferty ING Banku Śląskiego.

Pierwszy z produktów automatycznie pobiera z konta zadeklarowaną kwotę comiesięcznych oszczędności. Od zgromadzonych środków naliczane są odsetki według oprocentowania zmiennego, zależnego od stopy WIBOR 3M. Wraz z upływem czasu, przy założeniu regularnych wpłat, do oprocentowania doliczany jest jednak specjalny bonus, którego wysokość zależy od „stażu” oszczędzania.

Drugi z produktów zakłada określenie z góry jakiegoś celu (kwoty), stworzenie planu jego osiągnięcia a potem wizualizację zadania, jako formę motywacji. Konsekwentni klienci mogą liczyć również na bonus do standardowego oprocentowania, w tym wypadku jednak produkt skupia się bardziej na motywacji do oszczędzania i elastycznym podejściu do niego.

Dla szukających nowych rozwiązań

Wśród oferty produktowej banków coraz częściej pojawiają się produkty strukturyzowane. Dają one szansę na ponadprzeciętny zysk, a w przeciwieństwie do samodzielnego inwestowania na rynkach kapitałowych chronią przed stratami. Zazwyczaj produkty tego typu zapewniają ochronę kapitału bliską lub równą 100 proc. Oznacza to, że zainwestowane środki zostaną zwrócone, niekoniecznie jednak z zyskiem…

Produkty strukturyzowane, często oferowane w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, opierają się wybranych instrumentach – kursach walut, notowaniach indeksów, cenach akcji itp. Konstrukcja tych produktów często obejmuje opcję – jeśli instrument bazowy w okresie trwania inwestycji zachowa się w określony sposób, zysk zostanie zrealizowany, w przeciwnym wypadku, zwrócony zostanie jedynie zainwestowany kapitał.

Inwestycje w tzw. „struktury” proponują swoim klientom różne banki, do zdecydowanych liderów w tej dziedzinie należą jednak Deutsche Bank (np. db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VIII) oraz Raiffeisen Polbank (np. Rok z Dolarem), które regularnie wprowadzają do swojej oferty nowe lokaty strukturyzowane lub kolejne edycje znanych już produktów.

Dla skłonnych do ryzyka

W ofertach licznych banków można znaleźć produkty łączące wysokooprocentowany, bezpieczny depozyt z inwestycją w fundusze dającą szansę na ponadprzeciętny zysk, jednak bez gwarancji jego osiągnięcia. Taki sposób korzystania ze zgromadzonych oszczędności pozwala zapewnić sobie jak najwyższe możliwości zysku, przy jednoczesnym możliwie najwyższym stopniu minimalizacji ryzyka.

Część inwestowanych pieniędzy lokowana jest w depozyty o stosunkowo wysokim oprocentowaniu, zazwyczaj krótkoterminowe. Pozostała kwota przeznaczana jest na zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Samo inwestowanie w fundusze nie daje gwarancji, a jedynie szansę zwrotu z inwestycji na rynku kapitałowym. Niestety niesie ze sobą również ryzyko straty – minimalizacji tego ryzyka służą gwarantowane zyski z części depozytowej inwestycji.

Tego typu produkty mają w swojej ofercie m.in.: BPH („Pakiet Mix Korzyści”), BGŻOptima („Fundusz z 7 proc. lokatą”) czy BNP Paribas („Lokata z Kapitalnym Planem”). Oprocentowanie depozytów oferowanych w ramach pakietów lokata + fundusz dochodzi nawet do 8 proc. w skali roku, produkty te jednak kierowane są głównie do klientów akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w fundusze.
Autor: Gabriela Drzymalska
Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (10.09.2013).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Gabriela Drzymalska
, ekspert Comperia.pl
151 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora