02.04.2010, 08:20

Jak Bank Centralny wpływa na Twoje finanse? Sprawdź z Comperią!

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Czy wiesz, co to jest Bank Centralny? Czy wiesz, jaka jest jego rola w Polsce? Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Bank Centralny wpływa na Twoje finanse? Comperia znajdzie odpowiedź na te oraz inne pytania odnośnie tej instytucji!
Bank Centralny- gdyby poproszono o podanie najbardziej zwięzłej definicji Banku Centralnego najlepszą odpowiedzią byłoby: bank Państwa, bank banków.
BC jest instytucją, która odpowiada za istnienie oraz funkcjonowanie całego systemu bankowego w Polsce. Poza tym ma także do spełnienia inne równie ważne funkcje (emisyjną, obsługę budżetu). Aktualnie Bankiem Centralnym w Polsce jest Narodowy Bank Polski. Każdy kraj ma swój Bank Centralny.
 
Funkcje Banku Centralnego:
 
-bank banków- BC udziela kredyty bądź przyjmuje depozyty od banków komercyjnych. Prowadzi także rachunki tym bankom. BC przeprowadza transakcje z BC innych państw oraz instytucjami międzynarodowymi
 
-emisja- NBP ma jako jedyny bank w Polsce konstytucyjny przywilej drukowania pieniędzy i ich emisji
 
-bank państwa- obsługuje budżet, dług publiczny i instytucje państwowe
 
-kreowanie polityki monetarnej-BC jest odpowiedzialny za wartość polskiego pieniądza i kursy walutowe
 
-nadzór nad działalnością banków komercyjnych
 
-kontrola podaży pieniądza na rynku, ustalanie stóp procentowych
 
Odpowiedzialność i obowiązki jakie spoczywają na Banku Centralnym w Polsce są ogromne. Właściwie NBP odpowiada za cały sektor finansowy w Polsce. Jego działania, a nawet spekulacje są ważnym czynnikiem decyzyjnym dla banków i inwestorów; dla wszystkich.
 
Organy Narodowego Banku Polskiego:
-prezes
-zarząd NBP
-Rada Polityki Pieniężnej
 
Jak Bank Centralny wpływa na Twoje finanse?
 
Współcześnie właściwie wszyscy jesteśmy uzależnieni od banków komercyjnych, a te są uzależnione od Narodowego Banku Polskiego…
 
Jednym z podstawowych obowiązków jest utrzymywanie wartości polskiego pieniądza, kontrola jego podaży i próba zrealizowania celu inflacyjnego w kraju oraz kontrola banków komercyjnych. Te czynniki sprawiają, że NBP ma prawo zastosować „operacje otwartego rynku” by wywiązać się ze swych obowiązków. Polegają one na skupie bądź sprzedaży papierów wartościowych. Dzięki temu BC ma wpływ na zdolności emisyjne oraz płynność banków komercyjnych.
Innym instrumentem kontrolnym jest stopa rezerw obowiązkowych. NBP decyduje jaki procent posiadanego kapitału banki komercyjne muszą zdeponować na rachunku w banku centralnym. Skutkuje to zwiększeniem bezpieczeństwa ale i obniżeniem zdolności emisyjnych banków komercyjnych.
 
Tak naprawdę wiele działań NBP w mniejszym lub większym stopniu, pośrednio lub bezpośrednio wpływa na Twoje finanse. Wymienione wyżej przykłady nie są jednak odczuwalne dla klientów banków, mimo że opisane wyżej przykłady wpływają na możliwości dawania kredytów. Mówiąc prościej BC wpływa na ilość wydawanych kredytów.
Bank Centralny może także wpłynąć na Twoje finanse w sposób zauważalny dla każdego. Dlatego też Comperia przedstawi najważniejszy jej zdaniem czynnik decydujący o oprocentowaniu lokat i kredytów!
 
Zadaniem NBP jest ustalanie stóp procentowych. Rzeczywistym decydentem w tej sprawie jest Rada Polityki Pieniężnej, organ NBP. W jej skład wchodzi 10 członków (po 3 wybieranych przez Sejm, Senat, Prezydenta) oraz prezes NBP. RPP decyduje o zmianie stóp procentowych.
 
W ten sposób zbliżamy się do sedna sprawy. Zmiany stóp procentowych znacząco wpływają na zmianę oprocentowania stawki WIBOR, co bezpośrednio wpływa na wysokość raty kredytowej i koszt kredytu. Dodatkowo stopy procentowe wpływają w dużym stopniu na wysokość oprocentowania lokat.
 
Narodowy Bank Polski- Polski Bank Centralny- nie jest zwykłym bankiem. Pełni szereg strategicznych obowiązków i jest kluczowym elementem systemu finansowego i bankowego w Polsce.
 
Chcesz podyskutować o usługach finansowych i ich jakości? Zapraszamy do dyskusji na naszym forum!
 
Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (02.04.2010).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2773 artykuły -

zobacz inne artykuły tego autora

Zobacz dyskusje na forum
Forum o ubezpieczeniach
Polisolokata . 8.2.2016 13:08 przez:
tales
SKOKi wcale nie takie bezpieczne 4.8.2014 16:01 przez:
ann

forum o ubezpieczeniach

Forum finansowe dla firm
Jak banki finansują samorzady 13.2.2015 10:50 przez:
Renata Grochowska, Ekspert Comperia.pl
Co sądzicie o prowokacyjnych reklamach? 29.12.2015 11:08 przez:
ElżbietaMaj

forum finansowe dla firm