Informacje o Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Bank International AG (RBI) jest bankiem korporacyjnym, inwestycyjnym i detalicznym, działającym na obszarach Europy Centralnej i Wschodniej. RBI działa w 14 krajach, oferując usługi bankowe, z zakresu leasingu i zarządzania aktywami.

Raiffeisen Bank International AG jest drugim co do wielkości bankiem w Austrii (pod względem aktywów). Suma bilansowa RBI wynosi 146,2 miliarda euro (według stanu na 30 września 2018 r.) będąc jedną z największych grup bankowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Raiffeisen Bank International AG działa w Polsce poprzez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 78.

Nadzór nad działalnością Raiffeisen Bank International AG sprawuje Europejski Bank Centralny oraz Österreichische Finanzmarktaufsicht (Austriacki Urząd ds. Rynku Finansowego).
Raiffeisen Bank International AG nie jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce świadczy usługi związane z portfelem przeniesionym z działalności byłego Raiffeisen Bank Polska S.A. po sprzedaży jego podstawowej działalności bankowej do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zgodnie z umową zawartą w listopadzie 2018 r.
Wartość portfela Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce wynosi około 3,3 mld EUR i obejmuje głównie detaliczne produkty hipoteczne w walutach obcych.Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce nie prowadzi akwizycji nowych klientów ani sprzedaży nowych produktów finansowych.

Więcej szczegółów na stronie www.rbinternational.com

Kliknij i zobacz wszystkie wizytówki banków>>

Top 3 kredyty hipoteczne
Rodzaj
Kwota
Okres
lat
Pokaż
Bank
Oprocentowanie
1
3.84 %
2
3.84 %
3
4.02 %
Kredyty hipoteczne