Hipoteka

Hipoteka

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz określonych prawach. Służy zabezpieczeniu roszczeń wierzyciela wobec dłużnika (zwykle banku w stosunku do osoby zaciągającej kredyt hipoteczny). Hipotekę ustanawia się poprzez dokonanie wpisu w księdze wieczystej danej nieruchomości.

Hipoteka należy do zabezpieczeń rzeczowych, tzn. takich, które ograniczają odpowiedzialność tylko do poszczególnych składników majątku kredytobiorcy - w tym przypadku nieruchomości na której ciąży hipoteka.

Zasadniczo hipoteka wygasa w momencie uregulowania wierzytelności przez dłużnika.

Co może być przedmiotem hipoteki?

Przedmiotem hipoteki zwykle jest nieruchomość. Jednak hipoteką może zostać także objęte użytkowanie wieczyste, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie oraz spółdzielcze prawo do lokalu. Hipoteka może obciążać całość lub część nieruchomości bądź prawa przypadająca na współwłaściciela.

Rodzaje hipotek

Wyróżnia się kilka rodzajów hipotek. Po pierwsze - hipoteka umowna, czyli najbardziej standardowa. Zabezpiecza wierzytelności obecne oraz przyszłe. Do jej ustanowienia konieczna jest forma aktu notarialnego. Wyjątkiem jest hipoteka bankowa, czyli zabezpieczająca wierzytelności banku - w tym przypadku wystarcza pisemne oświadczenie złożone pod rygorem nieważności. Hipoteka bankowa jest także przykładem hipoteki umownej.

Innym typem hipoteki jest hipoteka przymusowa, tzn. obciążająca nieruchomość bez zgody jej właściciela. Może ona powstać m.in. na podstawie wydanego tytułu wykonawczego albo w ramach postanowienia sądu czy prokuratora.

Istnieje także hipoteka łączna, w ramach której wierzyciel może zabezpieczyć się hipoteką na kilku nieruchomościach. Może żądać zaspokojenia swojej wierzytelności z dowolnej nieruchomości lub ze wszystkich.

Można mieć do czynienia także z hipoteką morską. W tym przypadku zabezpieczeniem jest statek dłużnika. Hipoteka morska ustanawia się poprzez wpis do właściwego rejestru okrętowego. Choć statek jest ruchomością, więc jako zabezpieczenie hipoteka morska jest zastawem. Niemniej stosuje się wobec niej przepisy dotyczące hipotek.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Ile kosztuje inspekcja budowlana do kredytu hipotecznego?
Zaciągając kredyt hipoteczny, musimy się liczyć z szeregiem kosztów okołokredytowych, wśród których znajdują się koszty wyceny nieruchomości, a w przypadku tych dopiero powstających - również inspekcji budowlanych. Sprawdziliśmy, jakie opłaty pobierają banki za te czynności.
Jak nie kupić mieszkania z długami? Ryzyka rynku wtórnego
Zakup mieszkania z rynku wtórnego jest obciążony dużym ryzykiem. Choć możemy być spokojni o to, że lokal zostanie nam przekazany - w końcu budynek już stoi, a przeniesienie własności wymaga zaledwie kilku podpisów, to może się okazać, że nabędziemy mieszkanie z długami lub niechcianymi lokatorami.
Ranking kredytów hipotecznych - listopad 2017
Potrzebujesz 150 000 zł do zakupu własnego mieszkania? Po kredyt udaj się do Banku BGŻ BNP Paribas – to właśnie jego oferta z ratą 1060 zł okazała się najtańsza w listopadowym wydaniu rankingu kredytów hipotecznych przygotowanym przez Comperia.pl.
Ranking kredytów hipotecznych - kwiecień 2017
Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Jednym ze sposobów jej zaspokojenia jest zapewnienie sobie stałego miejsca zamieszkania. Niestety zakup nawet niewielkiej nieruchomości niesie ze sobą konieczność poniesienia znacznych nakładów finansowych. Jedną z metod pozyskania pieniędzy na sfinansowanie takiego celu jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Porównywarka finansowa Comperia.pl sprawdziła gdzie szukać takich zobowiązań.
Ranking kredytów hipotecznych - marzec 2017
Dom, mieszkanie a nawet działka nad jeziorem - zakup wszystkich tych nieruchomości niesie ze sobą konieczność poniesienia znacznych nakładów finansowych. Niestety wszystkie badania wskazują, że większość Polaków nie dysponuje oszczędnościami, a co za tym idzie większe wydatki finansuje produktami kredytowymi. Specjalnie dla nich porównywarka finansowa Comperia.pl sprawdziła gdzie teraz szukać najlepszych takich rozwiązań.