Gwarant

Gwarant

Gwarant to osoba czy podmiot dająca gwarancję. Pojęcie „gwaranta” ma zastosowanie w wielu dziedzinach.

Gwarant kredytu lub pożyczki

Osoba zaciągająca kredyt lub pożyczkę może poprosić inną osobę o poręczenie, tzw. bycie gwarantem zobowiązania. Oznacza to, że w przypadku niespłacania kredytu przez kredytobiorcę, bank może zwrócić się do gwaranta z żądaniem uregulowania zobowiązania. Częściej jednak taką sytuacją nazywa się poręczeniem kredytu, i jest ona bardziej poprawna.

Bank jako gwarant

Banki udzielają nieraz gwarancji bankowych, stając się w ten sposób w danej sytuacji gwarantami. Gwarancja bankowa to pisemne zobowiązanie się banku do zapłaty pewnej kwoty w przypadku, gdy nie zostaną wypełnione przez zleceniodawcę dane zobowiązania. Banki udzielają gwarancji w rozmaitych sytuacjach. Przykładami mogą być gwarancje przetargowe (wadialne), czyli zobowiązanie do zapłaty na rzecz organizacji ogłaszającej przetarg określonej kwoty w przypadku, gdy wycofa się firma, która dany przetarg wygrała (zleceniodawca gwarancji). Innym przykładem gwarancji bankowej może być np. gwarancja należytego wykonania umowy. Jest to zabezpieczenie roszczeń zamawiającego daną usługę, gdy wykonawca (a jednocześnie zleceniodawca gwarancji bankowej) nie wywiązałby się z umowy lub wykonał ją nieprawidłowo.

Podobną funkcją jak gwarancje bankowe spełniają gwarancje ubezpieczeniowe udzielane przez ubezpieczycieli.

BGK jako gwarant

Gwarancji udzielają nie tylko ubezpieczyciele czy banki komercyjne, ale także bank państwowy, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego. Między innymi w ten sposób realizowane są programy wsparcia przedsiębiorczości w Polsce. Pewnym szczególnym przypadkiem gwarancji są gwarancje de minimis. Stanowią one zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla przedsiębiorstw z sektorów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Gwarant obligacji

Gwarantem obligacji skarbowych jest Skarb Państwa. Oznacza to, że zobowiązuje się ona do odkupienia tych papierów wartościowych od inwestorów i wypłaty odsetek.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Ranking kont oszczędnościowych - październik 2018
Już nie pięć, a sześć banków oferuje na oprocentowanym rachunku co najmniej 3% w skali roku, z czego jeden z nich nalicza bonusowe odsetki dla kwot aż do 200 000 zł. Najwyższą stawką w październikowym rankingu kont oszczędnościowych wciąż pozostaje 3,5% gwarantowane przez pełny rok dla kwot do 10 000 zł.
Bank obiecuje bezpłatne bankomaty za granicą? I tak możesz się nadziać na prowizję
Choć na rynku nie brakuje kont z obietnicą bezprowizyjnych wypłat gotówki ze wszystkich bankomatów na świecie, to jest jeden haczyk. Reklamowe obietnice gwarantują jedynie brak prowizji banku. Korzystając z zagranicznego bankomatu, turysta może jednak się natknąć na dodatkową opłatę - nakładaną przez operatora bankomatu.
Ranking kont oszczędnościowych - lipiec 2018
Obecnie w aż siedmiu bankach zyskasz na rachunku oszczędnościowym min. 3% w skali roku, z czego w jednym z nich dostępne oprocentowanie sięga aż 3,5% (stawka gwarantowana przez okrągły rok). Więcej o tym, jak i gdzie najlepiej ulokować nadwyżki finansowe – w lipcowym rankingu kont oszczędnościowych Comperia.pl.
Ranking kont osobistych - lipiec 2019
Szukasz darmowego konta bez spełniania wymogów? Bezwarunkowe 0 zł za konto i kartę znajdziesz w cennikach czterech banków: Nest Banku, BNP Paribas, Idea Banku i Citi Handlowym. Niestety tylko jeden z nich do koszyka darmowych usług dorzuca dodatkowo wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce.
Ranking kont oszczędnościowych - lipiec 2019
Początek wakacji niemile zaskoczył klientów Idea Banku i eurobanku. Z nadejściem lipca oprocentowanie Konta Idealnie Prostego spadło ze stawki jednej z najwyższych na rynku (3,2%) do zaledwie 1,1% w skali roku, tym samym Idea Bank wypadł z czołówki rankingu rachunków oszczędnościowych. Identyczny los spotkał eurobank, który obniżył oferowane oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego Extra Zysk z 2,5% do 1,4%.