Porównaj fundusze inwestycyjne
zaawansowane
Data aktualizacji

Ostatnio szukane

Artykuły o funduszach inwestycyjnych

Rada Polityki Pieniężnej - jak jej decyzje wpływają na oprocentowanie lokat?
Decyzje o wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego podejmowane są przez Radę Polityki Pieniężnej, wpływając na oprocentowanie lokat i kredytów, oferowanych klientom przez banki. Czy wiesz, dlaczego tak się dzieje?

Oszczędzającym nadal wiatr w oczy - stopy procentowe bez zmian
Na zakończonym dziś posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła swoje stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że podstawowa stopa procentowa NBP będzie wynosiła nadal 1,50 proc.

Oprocentowanie kredytów nadal niskie - stopy procentowe bez zmian
Na zakończonym dziś posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać swoje stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego (stopa referencyjna) nadal będzie wynosiła 1,50 proc.

Ranking kont oszczędnościowych - kwiecień 2016
W ubiegłym tygodniu poznaliśmy decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. Na nieszczęście osób oszczędzających organ ten pozostawił owe stopy na dotychczasowym, niskim poziomie. Oznacza to, że oprocentowania wszystkich produktów służących do pomnażania pieniędzy nadal będą pozostawiały wiele do życzenia. Na rynku można jednak znaleźć rozwiązania, które oferują względnie atrakcyjne warunki. Dobrym przykładem takich instrumentów są chociażby konta oszczędnościowe. Zobaczmy w którym banku dostępne są najlepsze takie produkty.

Bez rewolucji, czyli kredyty nadal tanie
Na zakończonym przed chwilą posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła ogłaszane przez siebie stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Tym samym podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego (stopa referencyjna) będzie wynosiła nadal 1,50 proc. Co ciekawe, ostatnio parametr ten zmienił się ponad rok temu.

Fundusze pieniężne

Każde inwestowanie wiąże się z ryzykiem - albo ryzykiem utraty części środków, albo ryzykiem uzyskania mniejszych zysków. Fundusze pieniężne, należą do najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych. Zyski, jakie dzięki nim można osiągnąć, nie są zbyt wysokie, ale stabilne. Comperia.pl przygotowała dla Ciebie zestawienie najciekawszych funduszy pieniężnych.

Fundusze pieniężne - porównywarka

Sortowanie: od najwyższej stopy zwrotu

Superfund SFIO Płynnościowy (PLN)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- PLN niska

Polityka inwestycyjna: Co najmniej 80% aktywów subfunduszu inwestowane jest w jednostki polskich funduszy pieniężnych lub funduszy obligacji skarbowych (fundusz funduszy pieniężnych). Maksymalnie 20% aktywów przeznacza się na depozyty bankowe lub instrumenty Skarbu...

SKARBIEC - KASA

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- PLN niska

Polityka inwestycyjna: Zgromadzone środki pieniężne Subfundusz inwestuje na rynku pieniężnym. W skład portfela Subfunduszu wchodzą głównie krótkoterminowe papiery wierzycielskie o najwyższej wiarygodności.

Superfund SFIO Płynnościowy (USD)

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- USD niska

Polityka inwestycyjna: Co najmniej 80% aktywów subfunduszu inwestowane jest w jednostki polskich funduszy pieniężnych lub funduszy obligacji skarbowych (fundusz funduszy pieniężnych). Maksymalnie 20% aktywów przeznacza się na depozyty bankowe lub instrumenty Skarbu...

Idea Pieniężny Subfundusz

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- PLN niska

Polityka inwestycyjna: Subfundusz dokonuje inwestycji w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i depozyty.

BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych

Wartość jednostki: Waluta: Zmienność funduszu: Stopa zwrotu (1 miesiąc):
- PLN niska

Polityka inwestycyjna: Strategia inwestycyjna zakłada inwestowanie aktywów głównie w obligacje komercyjne emitowane przez spółki (w tym banki), jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje międzyrządowe skupiające m. in. państwa członkowskie UE lub OECD. Zgodnie...

Pokaż więcej Wszystkie fundusze inwestycyjne pieniężne